W związku z dużym zainteresowaniem specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek organizujemy ponowny nabór na styczeń 2018r. Osoby, którym nie udało się zakwalifikować w pierwszym terminie mają zagwarantowane miejsca wolne. Proszę o ponowne składanie wniosków poprzez SMK. Uprzednio złożone dokumenty w wersji papierowej osób niezakwalifikowanych zostaną przełożone na nowy termin.