Przydatne strony

Przydatne strony

Wydział Centrum Zdrowia Publicznego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

http://wczp.kielce.uw.gov.pl


Strona Ministerstwa Zdrowia

www.mz.gov.pl


Strona Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego “CMKP”

www.cmkp.edu.pl


Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

www.nfz-kielce.pl


Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

www.ckppip.edu.pl