Płatności

Uwaga !

Zgłoszenia prosimy przesyłać na drukach przeznaczonych na kształcenie pielęgniarek i położnych/ , opublikowanych w Internecie na stronie Ośrodka www.hipokrateskielce.pl , lub dostępnych w siedzibie Ośrodka Kształcenia Kadr „ HIPOKRATES” , Kielce, ul. Mickiewicza 10, IIp.

Za uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych istnieje możliwość płacenia w dogodnych ratach .

Płatność za kursy prosimy dokonywać na konto Ośrodka umieszczając w polu (dane do przelewu)  imię i nazwisko osoby dokonującej wpłaty oraz nazwę kursu lub jego sygnaturę.

nr konta Ośrodka „Hipokrates”

Kredyt Bank S. A. Oddział Kielce:  03 1500 1458 1214 5004 52060000