Aktualności

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZEGO dla położnych. Więcej informacji w zakładce NABÓR NA SPECJALIZACJE.
ZAPRASZAMY!

UWAGA!

Rozpoczynamy nabór na SPECJALIZACJĘ CHIRURGICZNĄ dla pielęgniarek/-rzy.

Więcej informacji w zakładce NABÓR NA SPECJALIZACJE

Zapraszamy!

Zaparaszamy

Ośrodek zajmuje się kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych. Ośrodek posiada wszystkie uprawnienia do prowadzenia powyższej działalności, a kursy prowadzone są w oparciu o programy zatwierdzone przez Ministra Zdrowia i po dokonaniu wpisu do rejestru Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach.

Uwaga

W zakładce DRUKI DO POBRANIA znajdują się zaktualizowane wnioski o zakwalifikowanie do kursów/szkoleń  (dawne Karty Zgłoszeniowe) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016, poz.1761)