Aktualności

Uwaga!!!

Informujemy, że jesteśmy zmuszeni przesuwać  terminy poszczególnych szkoleń ze względu na trudności w składaniu zgłoszeń w Systemie SMK osób, które złożyły w terminie wersję papierową. Przypominamy, że od lipca br. nie istnieje możliwość uczestniczenia w żadnym szkoleniu pielęgniarek i pielęgniarzy bez posiadania konta wraz  z weryfikacją uprawnień i z poprawnie złożonym wnioskiem minimum 5 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia. Zdając sobie sprawę z problemów i wadliwości Systemu  prosimy osoby, które mają pytania  o kontakt z Ośrodkiem.
Spotkanie organizacyjne uczestników specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek odbędzie się 12.10.2017r. o godzinie 10.00.
Zapraszamy!
W związku z dużym zainteresowaniem specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek organizujemy ponowny nabór na styczeń 2018r. Osoby, którym nie udało się zakwalifikować w pierwszym terminie mają zagwarantowane miejsca wolne. Proszę o ponowne składanie wniosków poprzez SMK. Uprzednio złożone dokumenty w wersji papierowej osób niezakwalifikowanych zostaną przełożone na nowy termin.
Informujemy, że specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek oraz pielęgniarstwa ginekologiczno- położniczego dla położnych będzie dostępna w SMK od dnia 26.09.2017r. Zapraszamy do składania wniosków.

Zaparaszamy

Ośrodek zajmuje się kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych. Ośrodek posiada wszystkie uprawnienia do prowadzenia powyższej działalności, a kursy prowadzone są w oparciu o programy zatwierdzone przez Ministra Zdrowia i po dokonaniu wpisu do rejestru Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach.

Uwaga

W zakładce DRUKI DO POBRANIA znajdują się zaktualizowane wnioski o zakwalifikowanie do kursów/szkoleń  (dawne Karty Zgłoszeniowe) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016, poz.1761)