Strona główna

        UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT

Informujemy, że od 20.04.2020r. Ośrodek HIPOKRATES będzie pełnił dyżury w godz. 8.30-15.00.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy 

pod nr tel. 41 3415265 

mail: hipokrateskielce2@poczta.onet.pl

hipokrateskielce3@poczta.onet.pl

 

Ośrodek Kształcenia Kadr HIPOKRATES w Kielcach zajmuje się kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych w oparciu o Ustawę  z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej   (Dz. U. z 2016r.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz innych aktów prawnych, niezbędnych do realizacji zadań Ośrodka.
          Prowadzimy szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne oraz dokształcające zatwierdzone przez Ministra Zdrowia, plany i harmonogramy zaakceptowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie oraz wpisy do rejestru podmiotów zajmujących się kształceniem podyplomowym w Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych, na terenie której realizowane jest szkolenie.
UWAGA! 

Rozpoczęliśmy szkolenie specjalizacyjne z piel. OCHRONY ZDROWIA PRACUJĄCYCH dla piel./rzy. Informujemy, że istnieje jeszcze możliwość dodatkowej kwalifikacji na w/w specjalizację.  Liczy się data złożenia wniosku w systemie SMK. Całkowity koszt specjalizacji: 2670;00 zł (możliwość płatności w ratach)

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kształcenia.
Informujemy, że na bieżąco monitorujemy i modyfikujemy plan szkoleń, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska i mając na uwadze Państwa potrzeby.
UWAGA !  PROMOCJA WAKACYJNA
Nabór na specjalizacje – planowane rozpoczęcie jesień  2019r.
Szczegóły w zakładce „NABÓR NA SPECJALIZACJE”