Strona główna

 

        Ośrodek Kształcenia Kadr HIPOKRATES w Kielcach zajmuje się kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych w oparciu o Ustawę  z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej   (Dz. U. z 2016r.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz innych aktów prawnych, niezbędnych do realizacji zadań Ośrodka.
          Prowadzimy szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne oraz dokształcające zatwierdzone przez Ministra Zdrowia, plany i harmonogramy zaakceptowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie oraz wpisy do rejestru podmiotów zajmujących się kształceniem podyplomowym w Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych, na terenie której realizowane jest szkolenie.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kształcenia. Informujemy, że na bieżąco monitorujemy i modyfikujemy plan szkoleń, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska i mając na uwadze Państwa potrzeby.

                                  

                                            UWAGA!

Zmiana lokalizacji biura Ośrodka „HIPOKRATES”.

Ośrodek Kształcenia Kadr „Hipokrates”

zaprasza do nowej siedziby na 

ul. Zagnańską  200 – II piętro

biuro czynne w godz. 8.00-15.00

mail: hipokrateskielce2@poczta.onet.pl

 mail: hipokrateskielce3@poczta.onet.pl

 kontakt telefoniczny :

1.    789 410 290 

                                           2.    /41/ 341 52 65