Strona główna

                 WITAMY W NASZYM OŚRODKU!

Ośrodek Kształcenia Kadr HIPOKRATES w Kielcach zajmuje się kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych w oparciu o Ustawę  z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej   (Dz. U. z 2016r.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz innych aktów prawnych, niezbędnych do realizacji zadań Ośrodka.
          Prowadzimy szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne oraz dokształcające zatwierdzone przez Ministra Zdrowia, plany i harmonogramy zaakceptowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie oraz wpisy do rejestru podmiotów zajmujących się kształceniem podyplomowym w Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych, na terenie której realizowane jest szkolenie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą kształcenia.
Informujemy, że na bieżąco monitorujemy i modyfikujemy plan szkoleń, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska i mając na uwadze Państwa potrzeby.
UWAGA !
Nabór na specjalizacje – planowane rozpoczęcie 2019r.
Szczegóły w zakładce „NABÓR NA SPECJALIZACJE”
UWAGA !
Nabór na kurs kwalifikacyjny  w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek/rzy.
Kurs rozpoczyna się w dniu 29.03.2019 o godz. 10.00 , posiadamy jeszcze parę wolnych miejsc szkoleniowych. Osoby zainteresowane prosimy o logowanie się do systemu SMK przed rozpoczęciem szkolenia.