NABÓR NA SPECJALIZACJE

 U W A G A !!

              W związku z pojawieniem się  projektu rozporządzenia MZ, zmieniającego rozporządzenie  w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, które likwiduje Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych  w Warszawie i przekazuje  jego zadania do Centrum  Medyczne Kształcenia Podyplomowego , które do tej pory zajmowało się kształceniem podyplomowym  lekarzy, stomatologów, farmaceutów itp.  Rozporządzenie  zmienia zasady  organizacji specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, podmioty  uprawnione do ich  realizacji   programy   i wydłuża czas trwania kształcenia.

 W związku z powyższym  organizujemy   nabór na specjalizacje, które chcemy  rozpocząć  przed wejściem w życie nowych przepisów.

       Specjalizacje, które zdążymy rozpocząć w najbliższym  terminie  , będą mogły       być  kontynuowane na   tzw.  ” starych”  zasadach.   Każda  specjalizacja rozpocznie się  niezwłocznie z chwilą zapełnienia miejsc szkoleniowych w systemie SMK.

Liczy się termin złożenia wniosku  wraz z  zaświadczeniem o  zatrudnieniu w zawodzie, min. 2 lata. 

  ZAPRASZAMY !

 

           INFORMACJE  O   NABORZE   NA   SPECJALIZACJE 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych do wszystkich specjalizacji wymagany jest:

-Kurs specjalistyczny wywiad i badania fizykalne – kurs można ukończyć w trakcie trwania specjalizacji. Kurs nie jest wymagany w przypadku posiadania już tytułu specjalisty uzyskanego po 2001 r. I ukończenie studiów licencjackich z pielęgniarstwa od naboru 2012/2013

Kursy specjalistyczne wymagane do poszczególnych specjalizacji (patrz zakładka tabela wymaganych kursów do ukończenia specjalizacji). Szkolenia wskazane w programie kształcenia można ukończyć po rozpoczęciu specjalizacji.

– Do specjalizacji może przystąpić osoba , która posiada udokumentowany min.

2-letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej.

Wszystkie informacje dotyczące ww. specjalizacji mogą Państwo uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie.

Składając wnioski na szkolenie specjalizacyjne należy załączyć w systemie SMK potwierdzenie stażu pracy min. 2 lata  w ostatnich  pięciu  latach   (skan/wyraźne zdjęcie). Wnioski bez tego dokumentu będą odrzucane ponieważ także  na ich podstawie  Komisja kwalifikuje na  szkolenie. 

UWAGA !

Szczegółowe terminy  rozpoczęcia i zakończenia  specjalizacji  będą podane na  stronie internetowej  przy informacji  o specjalizacji ,  po zweryfikowaniu i potwierdzeniu uczestnictwa  osób, które złożyły wnioski w systemie SMK

 

SPECJALIZACJA CHIRURGICZNA DLA PIEL/RZY 
Planujemy rozpocząć specjalizację w MARCU- pozostało kilka wolnych miejsc szkoleniowych! Zapraszamy do składania wniosków w SMK

Szczegółowe informacje będą rozsyłane do osób, które prawidłowo złożyły wnioski i potwierdziły uczestnictwo. 

koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 500 zł.

Istnieje możliwość płatności nawet w 20 ratach

Przy kwalifikacji  wnioski niekompletne, bez dołączonego potwierdzenia stażu pracy w SMK będą odrzucane !

 Planowane   rozpoczęcie  specjalizacji: MARZEC  2024

Dokładny termin podamy po kwalifikacji.

PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE dla pielęgniarek 

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 500 zł.
Istnieje możliwość płatności w 20 ratach
Czas trwania specjalizacji  do 18 miesięcy

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje   już  możliwość logowania w SMK

Wnioski niekompletne, bez dołączonego potwierdzenia stażu pracy w SMK, będą odrzucane  przy kwalifikacji 

Planowane rozpoczęcie specjalizacji –  po zapełnieniu miejsc szkoleniowych

 

PIELĘGNIARSTWO  EPIDEMIOLOGICZNE – dla pielęgniarek i położnych

UWAGA! Planujemy rozpocząć  specjalizacje w najbliższym czasie.                                      Zostały wysłane maile do osób, które złożyły wnioski w SMK .                                  Prosimy  o potwierdzenie/lub rezygnacje uczestnictwa w specjalizacji telefonicznie  lub mailowo. Osoby zainteresowane specjalizacją prosimy o składanie wniosków.

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 500 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 20  ratach
Czas trwania specjalizacji   18  miesięcy

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje  możliwość logowania w SMK

Planowane   rozpoczęcie  specjalizacji:  po zapełnieniu miejsc szkoleniowych

Wnioski niekompletne, bez dołączonego potwierdzenia stażu pracy w SMK, będą odrzucane

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE 
             dla położnych  

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 400 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 20 ratach
Czas trwania specjalizacji  do  18  miesięcy

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje   już  możliwość logowania w SMK

Wnioski niekompletne, bez dołączonego potwierdzenia stażu pracy w SMK, będą odrzucane  przy kwalifikacji 

Planowane  rozpoczęcie  specjalizacji:  po zapełnieniu miejsc szkoleniowych

PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE- dla pielęgniarek/rzy-     

koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 400 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w  20 ratach
Czas trwania specjalizacji do 18 miesięcy

Termin składania  dokumentów w Systemie SMK – liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem  o stażu pracy w systemie SMK, liczba miejsc ograniczona

Planowane   rozpoczęcie  specjalizacji:  marzec  2024

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje   możliwość logowania w SMK

Wnioski niekompletne, bez dołączonego potwierdzenia stażu pracy w SMK będą odrzucane.

PIELĘGNIARSTWO  INTERNISTYCZNE dla piel./rzy

koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego :  3 400 zł                                                          Istnieje możliwość płatności nawet w 18  ratach
Czas trwania specjalizacji   18  miesięcy         

Planowane  rozpoczęcie  specjalizacji:  po zapełnieniu miejsc szkoleniowych 

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie  SMK.

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE  dla  pielęgniarek    

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 400 zł.    
Istnieje możliwość płatności nawet w 20  ratach
Czas trwania specjalizacji  do  18 miesięcy

Planowane  rozpoczęcie  specjalizacji:  po zapełnieniu miejsc szkoleniowych

Przy kwalifikacji wnioski niekompletne, bez dołączonego potwierdzenia stażu pracy w SMK będą odrzucane

 

SPECJALIZACJA PSYCHIATRYCZNA DLA PIEL/RZY

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 500 zł.

Istnieje możliwość płatności nawet w 18 ratach

Czas trwania specjalizacji do 18 miesięcy

Termin składania  dokumentów w Systemie SMK – liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem  o stażu pracy w systemie SMK, liczba miejsc ograniczona

Planowane rozpoczęcie specjalizacji – po zapełnieniu miejsc szkoleniowych 

Wnioski niekompletne, bez dołączonego potwierdzenia stażu pracy w SMK będą odrzucane.

SPECJALIZACJA  RODZINNA  dla  położnych

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 400 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 18 ratach
Czas trwania specjalizacji  18  miesięcy

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Termin składania dokumentów może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe

Planowane rozpoczęcie specjalizacji:  po zapełnieniu miejsc szkoleniowych 

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE dla   pielęgniarek  i  położnych

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 400 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 18  ratach
Czas trwania specjalizacji  od 18  miesięcy

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje  możliwość logowania w SMK

Planowane  rozpoczęcie  specjalizacji:  po zapełnieniu miejsc szkoleniowych

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

PIELĘGNIARSTWO  RATUNKOWE – dla pielęgniarek /rzy

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 500 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 18 ratach
Czas trwania specjalizacji   18  miesięcy

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Planowane  rozpoczęcie  specjalizacji:  po zapełnieniu miejsc szkoleniowych

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

Wnioski niekompletne, bez dołączonego potwierdzenia stażu pracy w SMK, będą odrzucane

  PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE – dla pielęgniarek

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 500 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 18 ratach
Czas trwania specjalizacji   18 miesięcy
Tryb kształcenia  do uzgodnienia z grupą określonej specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje możliwość logowania w SMK

Termin składania wniosków  – po zapełnieniu miejsc szkoleniowych 

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

   PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ                                                     dla pielęgniarek

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 500 zł.

Istnieje możliwość płatności nawet w 18 ratach

Czas trwania specjalizacji  do 18 miesięcy

Planowane rozpoczęcie specjalizacji –  po zapełnieniu  miejsc szkoleniowych

Termin składania dokumentów  może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

  PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
                   dla pielęgniarek/rzy

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 400 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 20 ratach
Czas trwania specjalizacji do 20 miesięcy

Planowane rozpoczęcie specjalizacji – po zapełnieniu miejsc szkoleniowych

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

 

  • Druki papierowe  wniosków dostępne w siedzibie Ośrodka lub na naszej stronie internetowej /druki do pobrania/ www.hipokrateskielce.pl

W razie pytań  zapraszamy do kontaktu  :

hipokrateskielce2@poczta.onet.pl

hipokrateskielce3@poczta.onet.pl