NABÓR NA SPECJALIZACJE

INFORMACJA O SPECJALIZACJACH

 

 

1. PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE – dla pielęgniarek /rzy
Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego: 3 500 zł

Rozpoczęcie 19.02.2018r.  o godzinie 12.00

Istnieje możliwość płatności nawet w 18 ratach

Czas trwania specjalizacji: do 20  miesięcy

Tryb kształcenia (częstotliwość zjazdów) do uzgodnienia z grupą  specjalizacji

Termin rozpoczęcia specjalizacji: 19.02.2018r.

Planowane zakończenie specjalizacji:  26.09.2019 r.

Przypominamy o obowiązku posiadania kursów specjalistycznych – EKG,  RKO Wywiad i badanie fizykalne.  Osoby nieposiadające w/w kursów mogą odbyć szkolenie w trakcie trwania specjalizacji.

UWAGA !

W związku ze zmianą przepisów dotyczących kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych do wszystkich specjalizacji wymagany jest:

-Kurs specjalistyczny wywiad i badania fizykalne- kurs można ukończyć w trakcie trwania specjalizacji. Kurs nie jest wymagany w przypadku posiadania już tytułu specjalisty uzyskanego po 2001 r.
Wszystkie informacje dotyczące ww. specjalizacji mogą Państwo uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka, lub telefonicznie – 041/ 341-52-65.

Zainteresowanych zapraszamy!