NABÓR NA SPECJALIZACJE

                                                              UWAGA !

W związku ze zmianą przepisów dotyczących kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych do wszystkich specjalizacji wymagany jest:

-Kurs specjalistyczny wywiad i badania fizykalne – kurs można ukończyć w trakcie trwania specjalizacji. Kurs nie jest wymagany w przypadku posiadania już tytułu specjalisty uzyskanego po 2001 r. I ukończenie studiów licencjackich z pielęgniarstwa od naboru 2012/2013

Kursy specjalistyczne wymagane do poszczególnych specjalizacji (patrz zakładka tabela wymaganych kursów do ukończenia specjalizacji). Szkolenia wskazane w programie kształcenia można ukończyć po rozpoczęciu specjalizacji.

– Do specjalizacji może przystąpić osoba , która posiada udokumentowany min.

2-letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej.

Wszystkie informacje dotyczące ww. specjalizacji mogą Państwo uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka, lub telefonicznie – 041/ 341-52-65.

 

UWAGA!

Osoby, które złożyły wnioski w SMK w przypadku rezygnacji są zobowiązane do poinformowania
o tym fakcie Ośrodek telefonicznie lub mailowo minimum 5 dni przed rozpoczęciem specjalizacji.

 

 

UWAGA! 
                    INFORMACJA O SPECJALIZACJACH                           OŚRODEK  KSZTAŁCENIA  KADR  „HIPOKRATES” 
W KIELCACH OGŁASZA  NABÓR  NA  SPECJALIZACJE

SPECJALIZACJA finansowana przez MZ

W DZIEDZINIE OCHRONY ZDROWIA PRACUJĄCYCH  dla pielęgniarek- W TRAKCIE

Wymagane dokumenty w SYSTEMIE SMK

 1. Złożony poprawnie wniosek  do specjalizacji wraz z wymaganymi załącznikami
 2. Zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu i minimum 2 letnim stażu pracy w zawodzie, potwierdzone przez pracodawcę – załącznik niezbędny przed kwalifikacją.

 

Informujemy, że do każdego rodzaju specjalizacji wymagany jest kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych, oraz inne wymagane programem. W przypadku w/w specjalizacji kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych.

Kursy w/w mogą być ukończone w trakcie trwania specjalizacji i nie są warunkiem do dopuszczenia do kwalifikacji.

PLANOWANE terminy rozpoczęcia specjalizacji mogą ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

I.  PIELĘGNIARSTWO  INTERNISTYCZNE – dla pielęgniarek /rzy

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 300 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 20 ratach
Czas trwania specjalizacji do  20 miesięcy
Tryb kształcenia do  uzgodnienia z grupą  określonej  specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Termin składania dokumentów do 25.11.2020; termin może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe
Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

 Przypominamy o obowiązku posiadania  ukończonych kursów przed zakończeniem specjalizacji:

 1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
 3. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
Prosimy osoby, które złożyły wniosek w wersji papierowej o niezwłoczne logowanie się do systemu SMK. Obecnie mamy już 19 osób zalogowanych na ww specjalizację. Szkolenie rozpocznie się po zapełnieniu miejsc szkoleniowych (min. 25 osób)
System niestacjonarny- około 4 zjazdy w miesiącu. Terminy na najbliższe miesiące oraz godziny zajęć do ustalenia z grupą osób zakwalifikowanych na pierwszych zajęciach. 

 

II.  PIELĘGNIARSTWO  RATUNKOWE – dla pielęgniarek /rzy

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 300 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 20 ratach
Czas trwania specjalizacji do  20 miesięcy
Tryb kształcenia  do  uzgodnienia z grupą  określonej  specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Termin składania dokumentów do 28.10.2020; termin może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

Przypominamy o obowiązku posiadania  ukończonych kursów przed zakończeniem specjalizacji:

 1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
 3. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa NOWORODKA dla pielęgniarek i położnych
 4. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

 

 

 III. PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE  – dla pielęgniarek i położnych

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 400 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 20 ratach
Czas trwania specjalizacji do  20 miesięcy
Tryb kształcenia  do  uzgodnienia z grupą  określonej  specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Termin składania dokumentów do 28.11.2020; termin może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

Przypominamy o obowiązku posiadania  ukończonego kursu przed zakończeniem specjalizacji:

 1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
  Prosimy osoby, które złożyły wniosek w wersji papierowej o niezwłoczne logowanie się do systemu SMK. Obecnie mamy już 19 osób zalogowanych na ww specjalizację. Szkolenie rozpocznie się po zapełnieniu miejsc szkoleniowych (min. 25 osób)
  System niestacjonarny- około 4 zjazdy w miesiącu. Terminy na najbliższe miesiące oraz godziny zajęć do ustalenia z grupą osób zakwalifikowanych na pierwszych zajęciach. 
 
IV. PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ – dla pielęgniarek/rzy

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 300 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 20 ratach
Czas trwania specjalizacji do 20 miesięcy
Tryb kształcenia  do  uzgodnienia z grupą  określonej  specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Termin składania dokumentów do 29.10.2020; termin może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

Przypominamy o obowiązku posiadania  ukończonych kursów przed zakończeniem specjalizacji:

 1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

 

 

 V. PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE – dla pielęgniarek/rzy

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 300 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 20 ratach
Czas trwania specjalizacji do  20 miesięcy
Tryb kształcenia  do  uzgodnienia z grupą  określonej  specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

Ze względu na obecną sytuację epid. i brak możliwości organizacji spotkania bezpośredniego, prosimy o telefoniczne potwierdzanie osób zainteresowanych oraz weryfikacje maili podanych w systemie SMK. Zajęcia organizacyjne z ważnymi informacjami zostaną zorganizowane metodą online

w dniu 04.11 o godz. 14.15

/szczegóły zostaną przesłane w wiadomościach prywatnych na maile pod koniec października/

W razie pytań prosimy o kontakt z Ośrodkiem. 

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Termin składania dokumentów do 04.11.2020r.; termin może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

 Przypominamy o obowiązku posiadania  ukończonych kursów przed zakończeniem specjalizacji:

 1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
 3. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

 

 

 VI. PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI – dla pielęgniarek/rzy 

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 400 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 20 ratach
Czas trwania specjalizacji do  20 miesięcy

Termin składania dokumentów do 27.11.2020r.; termin może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe

Tryb kształcenia  do  uzgodnienia z grupą  określonej  specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK
Przypominamy o obowiązku posiadania  ukończonych kursów przed zakończeniem specjalizacji:
 1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
 3. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

 

 

 VII.  PIELĘGNIARSTWO RODZINNE- dla pielęgniarek/rzy

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 200 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 20 ratach
Czas trwania specjalizacji do 20 miesięcy
Tryb kształcenia do uzgodnienia z grupą określonej specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

Spotkanie organizacyjne- dokumentacja, omówienie i ustalenie trybu i harmonogramu jest zaplanowane na 05.11.2020r. na godz. 14.00

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Termin składania dokumentów do 23.10.2020r.; termin może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

Przypominamy o obowiązku posiadania ukończonych kursów przed zakończeniem specjalizacji:
1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
3. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

 

 

VIII. PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE- dla pielęgniarek/rzy- 

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 300 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 20 ratach
Czas trwania specjalizacji do 20 miesięcy
Tryb kształcenia do uzgodnienia z grupą określonej specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

Przypominamy o obowiązku posiadania ukończonych kursów przed zakończeniem specjalizacji:
1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
2. Leczenie ran dla pielęgniarek

 

IX. PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE  
– dla położnych

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 300 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 20 ratach
Czas trwania specjalizacji do 20 miesięcy
Tryb kształcenia do uzgodnienia z grupą określonej specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Termin składania dokumentów do 23.11.2020r.; termin może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

Przypominamy o obowiązku posiadania ukończonych kursów przed zakończeniem specjalizacji:
1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
2. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa NOWORODKA dla pielęgniarek i położnych
3. Leczenie ran  dla położnych

 

X. PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE– dla pielęgniarek/rzy

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 300 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 20 ratach
Czas trwania specjalizacji do 20 miesięcy
Tryb kształcenia  do uzgodnienia z grupą określonej specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Termin składania dokumentów do 17.11.2020r.; termin może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

Przypominamy o obowiązku posiadania ukończonego kursu przed zakończeniem specjalizacji:

1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

 

 

XI. PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE – dla pielęgniarek

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 300 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 20 ratach
Czas trwania specjalizacji do 20 miesięcy
Tryb kształcenia  do uzgodnienia z grupą określonej specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Termin składania dokumentów do 26.11.2020r.; termin może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe, grupa min. 25 osób. 

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

Przypominamy o obowiązku posiadania ukończonego kursu przed zakończeniem specjalizacji:

1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

 

XII. PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ – dla pielęgniarek

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 300 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 20 ratach
Czas trwania specjalizacji do 20 miesięcy
Tryb kształcenia  do uzgodnienia z grupą określonej specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Termin składania dokumentów do 30.10.2020r.; termin może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

Przypominamy o obowiązku posiadania ukończonych kursów przed zakończeniem specjalizacji:

1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

2. Leczenie ran dla pielęgniarek

 

XIII. PIELĘGNIARSTWO RODZINNE dla położnych

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 200 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 20 ratach
Czas trwania specjalizacji do 20 miesięcy
Tryb kształcenia  do uzgodnienia z grupą określonej specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Termin składania dokumentów do 15.12.2020r.; termin może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe, grupa min. 25 osób.

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

Przypominamy o obowiązku posiadania ukończonych kursów przed zakończeniem specjalizacji:

1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

3. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa NOWORODKA dla pielęgniarek i położnych

 

 • Druki wniosków dostępne w siedzibie Ośrodka lub na naszej stronie internetowej /druki do pobrania/ www.hipokrateskielce.pl

Dokumenty na specjalizację prosimy o przesyłanie listownie na adres Ośrodka,
drogą mailową lub osobiście w siedzibie: Ośrodek  Kształcenia Kadr „HIPOKRATES”
25-352 Kielce, ul. Mickiewicza 10, II p.

 hipokrateskielce2@poczta.onet.pl

hipokrateskielce3@poczta.onet.pl

 • Wszystkie informacje dotyczące ww. specjalizacji mogą Państwo uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka, lub telefonicznie –  041/ 341-52-65.
                                              Zainteresowanych zapraszamy!