NABÓR NA SPECJALIZACJE

INFORMACJA O SPECJALIZACJACH !

Ośrodek Kształcenia Kadr „HIPOKRATES” w Kielcach informuje, że rozpoczynamy nabór na  3 specjalizacje  finansowane  ze środków Ministerstwa Zdrowia,   które będą  realizowane  w latach:  2017-2019  

1. W dziedzinie pielęgniarstwa GERIATRYCZNEGO dla  pielęgniarek/rzy

Uzyskaliśmy   dofinansowanie  z  MZ  na  25  miejsc szkoleniowych

w/w  specjalizacji

25 osób, które otrzymają najwyższą ilość punktów z egzaminu wstępnego testowego, będą realizować szkolenie nieodpłatnie.

Istnieje możliwość  przyjęcia osób poza limitem miejsc finansowanych ze środków publicznych , pełnopłatnych, pod warunkiem zdania pozytywnie  egzaminu testowego

Wymagane dokumenty :

 1. Wniosek o dopuszczenie do specjalizacji,
 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu,
 3. Kserokopia dyplomu pielęgniarki/rza,
 4. Zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu i minimum 2 letnim stażu pracy w zawodzie, potwierdzone przez pracodawcę,
 5.  Dla posiadających :  kserokopia zaświadczenia o ukończonym kursie specjalistycznym   LECZENIE RAN dla pielęgniarek

–  kserokopia zaświadczenie o ukończonym kursie „ Wywiad i badania fizykalne”

– kserokopia zaświadczenia o ukończonym kursie kwalifikacyjnym w  dziedzinie  pielęgniarstwa geriatrycznego ,   zachowawczego   lub  posiadanej już innej specjalizacji

EGZAMIN ODBĘDZIE SIĘ W DN. 18.12.2017r. O GODZINIE 11.00
MIEJSCE EGZAMINU: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII, UL. ARTWIŃSKIEGO 3C
BUDYNEK ADMINISTRACJI SALA PRZY PATIO
PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ DOWODU OSOBISTEGO I PRZYBYCIE PUNKUALNIE NA MIESCE EGZAMINU. O EWENTUALNEJ REZYGNACJI ZE SPECJALIZACJI PROSIMY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ OŚRODEK.

 

 

2. W dziedzinie pielęgniarstwa  PSYCHIATRYCZNEGO –  dla  pielęgniarek/rzy

Uzyskaliśmy   dofinansowanie  z  MZ  na  25  miejsc szkoleniowych

w/w  specjalizacji

25 osób, które otrzymają najwyższą ilość punktów z egzaminu wstępnego testowego, będą realizować szkolenie nieodpłatnie.

Istnieje możliwość  przyjęcia osób poza limitem miejsc finansowanych ze środków publicznych , pełnopłatnych, pod warunkiem zdania pozytywnie  egzaminu testowego

Wymagane dokumenty :

 1. Wniosek  o dopuszczenie do specjalizacji,
 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu,
 3. Kserokopia dyplomu pielęgniarki/rza,
 4. Zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu i minimum 2 letnim stażu pracy w zawodzie, potwierdzone przez pracodawcę
 5. Dla posiadających :

– Kserokopia zaświadczenia o ukończonym kursie specjalistycznym RKO  dla pielęgniarek i położnych

–  kserokopia zaświadczenia o ukończonym kursie „ Wywiad i badania fizykalne”

-Kserokopia zaświadczenie o ukończonym kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie  pielęgniarstwa

EGZAMIN ODBĘDZIE SIĘ W DN. 20.12.2017r. O GODZINIE 12.00
MIEJSCE EGZAMINU: OŚRODEK KSZTAŁCENIA KADR HIPOKRATES, UL. MICKIEWICZA 10 KIELCE
PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ DOWODU OSOBISTEGO I PRZYBYCIE PUNKUALNIE NA MIESCE EGZAMINU. O EWENTUALNEJ REZYGNACJI ZE SPECJALIZACJI PROSIMY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ OŚRODEK.

 

3. W dziedzinie pielęgniarstwa OPERACYJNEGO

dla pielęgniarek/rzy

Uzyskaliśmy   dofinansowanie  z  MZ  na  25  miejsc szkoleniowych

w/w  specjalizacji

25 osób, które otrzymają najwyższą ilość punktów z egzaminu wstępnego testowego, będą realizować szkolenie nieodpłatnie.

Istnieje możliwość  przyjęcia osób poza limitem miejsc finansowanych ze środków publicznych , pełnopłatnych, pod warunkiem zdania pozytywnie  egzaminu testowego

Wymagane dokumenty :

 1. Wniosek  o dopuszczenie do specjalizacji,
 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu,
 3. Kserokopia dyplomu pielęgniarki/rza,
 4. Zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu i minimum 2 letnim stażu pracy w zawodzie, potwierdzone przez pracodawcę,
 5. Dla posiadających :

– Kserokopia zaświadczenia o ukończonym kursie specjalistycznym „ Wywiad i badanie fizykalne”

– Kserokopia zaświadczenia o ukończonym kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie  pielęgniarstwa operacyjnego   lub  posiadanej innej  specjalizacji

 

EGZAMIN ODBĘDZIE SIĘ W DN. 12.12.2017r. O GODZINIE 11.00
MIEJSCE EGZAMINU: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII, UL. ARTWIŃSKIEGO 3C
BUDYNEK ADMINISTRACJI SALA PRZY PATIO
PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ DOWODU OSOBISTEGO I PRZYBYCIE PUNKUALNIE NA MIESCE EGZAMINU. O EWENTUALNEJ REZYGNACJI ZE SPECJALIZACJI PROSIMY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ OŚRODEK.

UWAGA !

Prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów  (wersja papierowa) + zgłoszenia w systemie SMK  do dnia 24 listopada  2017 na adres naszego Ośrodka, termin może być przedłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe i pozwoli na to umowa  zawarta z MZ .

 • Ostateczną kwalifikacją na specjalizację jest test  wiadomości z podstaw pielęgniarstwa ogólnego  +  zagadnień z zakresu wiedzy na poziomie  kursu kwalifikacyjnego;
 • Test odbędzie się w miesiącu grudniu br, a o dokładnym terminie i miejscu testu  zostaną powiadomione osoby zakwalifikowane przez Komisję kwalifikacyjną na podstawie złożonych dokumentów;
  • druki  wniosku o dopuszczenie do specjalizacji  dostępne  na naszej stronie internetowej www.hipokrateskielce.pl
  • Dodatkowe informacje dotyczące ww. specjalizacji mogą Państwo uzyskać osobiście  w siedzibie Ośrodka, lub telefonicznie –  041/ 341-52-65
  • WAŻNE DLA SKŁADAJĄCYCH DOKUMENTY – Ośrodek informuje, że zorganizuje wymagane kursy specjalistyczne

Zainteresowanych  serdecznie  zapraszamy

 

OŚRODEK KSZTAŁCENIA KADR „HIPOKRATES” W KIELCACH OGŁASZA NABÓR NA SPECJALIZACJE

Do specjalizacji zostaną zakwalifikowane jedynie osoby, które zgłosiły się na specjalizację przesyłając wniosek i niezbędne załączniki w wersji papierowej oraz wniosek  w  SMK. Decyduje kolejność zgłoszeń w systemie. Liczba miejsc ograniczona.
1. PIELĘGNIARSTWO RODZINNE- dla pielęgniarek
Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego: 3 300 zł

Istnieje możliwość płatności nawet w 18 ratach

Czas trwania specjalizacji: do 18  miesięcy

Tryb kształcenia (częstotliwość zjazdów) do uzgodnienia z grupą  specjalizacji

Planowane rozpoczęcie specjalizacji: 16 .11.2017 r. godz.14.00

Planowane zakończenie specjalizacji: 10 maj  2019 r.

2. PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZE         – dla położnych
Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego: 3 300 zł

Istnieje możliwość płatności nawet w 18 ratach

Czas trwania specjalizacji: do 18  miesięcy

Tryb kształcenia (częstotliwość zjazdów) do uzgodnienia z grupą  specjalizacji

Termin składania dokumentów: do 24.11.2017 r.

Planowane rozpoczęcie specjalizacji: 06.12. 2017 r. godz.10.00

Planowane zakończenie specjalizacji: 17 maj  2019 r.

 

3. PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE – dla pielęgniarek /rzy
Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego: 3 500 zł

Rozpoczęcie 16.01.2018r.  

Istnieje możliwość płatności nawet w 18 ratach

Czas trwania specjalizacji: do 20  miesięcy

Tryb kształcenia (częstotliwość zjazdów) do uzgodnienia z grupą  specjalizacji

Termin składania dokumentów: do 21.12.2017r.

Planowane zakończenie specjalizacji: maj 2019 r.

Przypominamy o obowiązku posiadania kursów specjalistycznych – EKG,  RKO Wywiad i badanie fizykalne.  Osoby nieposiadające w/w kursów mogą odbyć szkolenie w trakcie trwania specjalizacji.

UWAGA !

W związku ze zmianą przepisów dotyczących kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych do wszystkich specjalizacji wymagany jest:

-Kurs specjalistyczny wywiad i badania fizykalne- kurs można ukończyć w trakcie trwania specjalizacji. Kurs nie jest wymagany w przypadku posiadania już tytułu specjalisty uzyskanego po 2001 r.
Wszystkie informacje dotyczące ww. specjalizacji mogą Państwo uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka, lub telefonicznie – 041/ 341-52-65.

Zainteresowanych zapraszamy!