NABÓR NA SPECJALIZACJE

 U W A G A !!

              W związku z pojawieniem się  projektu rozporządzenia MZ, zmieniającego rozporządzenie  w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, które likwiduje Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych  w Warszawie i przekazuje  jego zadania do Centrum  Medyczne Kształcenia Podyplomowego , które do tej pory zajmowało się kształceniem podyplomowym  lekarzy, stomatologów, farmaceutów itp.  Rozporządzenie  zmienia zasady  organizacji specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, podmioty  uprawnione do ich  realizacji   oraz programy .
Rozporządzenie ma zacząć obowiązywać  w  2023. 

 W związku z powyższym  organizujemy  szybki nabór na specjalizacje, które chcemy  rozpocząć  przed wejściem w życie nowych przepisów., tym bardziej ,że nie jest określone do  którego miesiąca można  jeszcze w tym roku organizować  nabór   i rozpocząć  szkolenie .

       Specjalizacje, które zdążymy rozpocząć w najbliższym  terminie  , będą mogły       być  kontynuowane na   tzw.  ” starych”  zasadach.   Każda  specjalizacja rozpocznie się  niezwłocznie z chwilą zapełnienia miejsc szkoleniowych w systemie SMK.

Liczy się termin złożenia wniosku  wraz z  zaświadczeniem o  zatrudnieniu w zawodzie, min. 2 lata. 

  ZAPRASZAMY !

 

           INFORMACJE  O   NABORZE   NA  NOWE  SPECJALIZACJE 

UWAGA !

W związku ze zmianą przepisów dotyczących kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych do wszystkich specjalizacji wymagany jest:

-Kurs specjalistyczny wywiad i badania fizykalne – kurs można ukończyć w trakcie trwania specjalizacji. Kurs nie jest wymagany w przypadku posiadania już tytułu specjalisty uzyskanego po 2001 r. I ukończenie studiów licencjackich z pielęgniarstwa od naboru 2012/2013

Kursy specjalistyczne wymagane do poszczególnych specjalizacji (patrz zakładka tabela wymaganych kursów do ukończenia specjalizacji). Szkolenia wskazane w programie kształcenia można ukończyć po rozpoczęciu specjalizacji.

– Do specjalizacji może przystąpić osoba , która posiada udokumentowany min.

2-letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej.

Wszystkie informacje dotyczące ww. specjalizacji mogą Państwo uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie.

Składając wnioski na szkolenie specjalizacyjne należy załączyć w systemie SMK potwierdzenie stażu pracy min. 2 lata  w ostatnich  pięciu  latach   (skan/wyraźne zdjęcie). Wnioski bez tego dokumentu będą odrzucane ponieważ także  na ich podstawie  Komisja kwalifikuje na  szkolenie. 

 

SPECJALIZACJA CHIRURGICZNA DLA PIEL/RZY   NOWY  NABÓR !

koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 400 zł.

Istnieje możliwość płatności nawet w 20 ratach

Przy kwalifikacji  wnioski niekompletne, bez dołączonego potwierdzenia stażu pracy w SMK będą odrzucane !

 Planowane   rozpoczęcie  specjalizacji  : wrzesień 2023

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już    możliwość logowania ,  kwalifikacja odbędzie się  przed terminem rozpoczęcia    zajęć teoretycznych. posiadamy jeszcze wolne  miejsca szkoleniowe   !!

serdecznie zapraszamy !

 Przypominamy o obowiązku posiadania  przed ukończeniem specjalizacji  kursu specjalistycznego   :

 1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE dla pielęgniarek 
– NOWY NABÓR!

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 400 zł.
Istnieje możliwość płatności w 20 ratach
Czas trwania specjalizacji  do 18 miesięcy

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje   już  możliwość logowania w SMK

Wnioski niekompletne, bez dołączonego potwierdzenia stażu pracy w SMK, będą odrzucane  przy kwalifikacji 

Planowane rozpoczęcie – październik 2023

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

Przypominamy o obowiązku posiadania  przed  ukończeniem specjalizacji  kursu specjalistycznego  :

 1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

 

SPECJALIZACJA ANESTEZJOLOGICZNA I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIEL/RZY. –  NOWY NABÓR 

koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 400 zł.

Istnieje możliwość płatności nawet w 18  ratach

Czas trwania specjalizacji    do 18 miesięcy

Rozpoczęcie:  wrzesień 2023  –   osoby, które złożyły wnioski w SMK i potwierdziły uczestnictwo otrzymają maile prywatne ze szczegółami.

w razie pytań prosimy o kontakt pod nr  789 410 290

UWAGA! Posiadamy jeszcze wolne miejsca- zapraszamy do składania wniosków w SMK

Przy kwalifikacji  wnioski niekompletne, bez dołączonego potwierdzenia stażu pracy w SMK będą odrzucane !

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje  już   możliwość logowania

 Przypominamy o obowiązku posiadania  przed  ukończeniem specjalizacji  kursu specjalistycznego  :

 1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

 

PIELĘGNIARSTWO  EPIDEMIOLOGICZNE – dla pielęgniarek i położnych

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 400 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 20  ratach
Czas trwania specjalizacji   18  miesięcy

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Planowane rozpoczęcie : wrzesień 2023

Wnioski niekompletne, bez dołączonego potwierdzenia stażu pracy w SMK, będą odrzucane

Przypominamy o obowiązku posiadania  przed  ukończeniem specjalizacji  kursu specjalistycznego  :

 1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

 

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE 
             dla położnych  –  NOWY NABÓR !!

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 300 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 20 ratach
Czas trwania specjalizacji  do  18  miesięcy

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje   już  możliwość logowania w SMK

Wnioski niekompletne, bez dołączonego potwierdzenia stażu pracy w SMK, będą odrzucane  przy kwalifikacji 

Planowane rozpoczęcie -wrzesień  2023

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

Przypominamy o obowiązku posiadania  przed  ukończeniem specjalizacji  kursu specjalistycznego  :

 1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

 

PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE- dla pielęgniarek/rzy-

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 300 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w  18 ratach
Czas trwania specjalizacji do 18 miesięcy

Termin składania  dokumentów w Systemie SMK – liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem  o stażu pracy w systemie SMK, liczba miejsc ograniczona

Planowany termin rozpoczęcia specjalizacji  – październik 2023

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje jeszcze  możliwość logowania w SMK

Wnioski niekompletne, bez dołączonego potwierdzenia stażu pracy w SMK będą odrzucane.

Przypominamy o obowiązku posiadania  przed  ukończeniem specjalizacji  kursu specjalistycznego  :

 1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

 

PIELĘGNIARSTWO  INTERNISTYCZNE dla piel./rzy

koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego :  3 300 zł                                                          Istnieje możliwość płatności nawet w 18  ratach
Czas trwania specjalizacji   18  miesięcy         

Planowany termin rozpoczęcia specjalizacji:   wrzesień 2023

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie  SMK.

Przypominamy o obowiązku posiadania  przed  ukończeniem specjalizacji  kursu specjalistycznego  :

 1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

 

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE  dla  pielęgniarek      

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 300 zł.    
Istnieje możliwość płatności nawet w 20  ratach
Czas trwania specjalizacji  do  18 miesięcy

Planowane rozpoczęcie specjalizacji :  wrzesień  2023

Przy kwalifikacji wnioski niekompletne, bez dołączonego potwierdzenia stażu pracy w SMK będą odrzucane

Przypominamy o obowiązku posiadania  ukończonego kursu przed zakończeniem specjalizacji:

 1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

 

 

SPECJALIZACJA PSYCHIATRYCZNA DLA PIEL/RZY

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 200 zł.

Istnieje możliwość płatności nawet w 18 ratach

Czas trwania specjalizacji do 18 miesięcy

Termin składania  dokumentów w Systemie SMK – liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem  o stażu pracy w systemie SMK, liczba miejsc ograniczona

Planowane rozpoczęcie specjalizacji:  wrzesień  2023

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Wnioski niekompletne, bez dołączonego potwierdzenia stażu pracy w SMK będą odrzucane.

Przypominamy o obowiązku posiadania  przed  ukończeniem specjalizacji  kursu specjalistycznego  :

 1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

 

SPECJALIZACJA  RODZINNA  dla  położnych

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 200 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 18 ratach
Czas trwania specjalizacji  18  miesięcy

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Termin składania dokumentów może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe

Planowane rozpoczęcie specjalizacji:  październik 2023

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

Wnioski niekompletne, bez dołączonego potwierdzenia stażu pracy w SMK, będą odrzucane

Przypominamy o obowiązku posiadania  przed  ukończeniem specjalizacji  kursu specjalistycznego  :

 1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE dla   pielęgniarek  i  położnych

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 300 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 18  ratach
Czas trwania specjalizacji  od 18  miesięcy
Tryb kształcenia : niestacjonarny,  do uzgodnienia z grupą określonej specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Planowany termin rozpoczęcia specjalizacji:  wrzesień 2023

Termin składania dokumentów termin może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

Wnioski niekompletne, bez dołączonego potwierdzenia stażu pracy w SMK, będą odrzucane

Przypominamy o obowiązku posiadania  przed  ukończeniem specjalizacji  kursu specjalistycznego  :

 1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
PIELĘGNIARSTWO  RATUNKOWE – dla pielęgniarek /rzy

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 300 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 18 ratach
Czas trwania specjalizacji   18  miesięcy

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Planowany termin rozpoczęcia specjalizacji:  wrzesień 2023

Termin składania dokumentów termin może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

Wnioski niekompletne, bez dołączonego potwierdzenia stażu pracy w SMK, będą odrzucane

Przypominamy o obowiązku posiadania  przed  ukończeniem specjalizacji  kursu specjalistycznego  :

 1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
  PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE – dla pielęgniarek

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 300 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 18 ratach
Czas trwania specjalizacji   18 miesięcy
Tryb kształcenia  do uzgodnienia z grupą określonej specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Termin składania wniosków  – wrzesień 2023

 może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

Przypominamy o obowiązku posiadania ukończonego kursu przed zakończeniem specjalizacji:

1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

 

   PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ                                                     dla pielęgniarek

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 300 zł.

Istnieje możliwość płatności nawet w 18 ratach

Czas trwania specjalizacji  do 18 miesięcy

Planowane rozpoczęcie specjalizacji:  wrzesień 2023

Termin składania dokumentów  może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Wnioski niekompletne, bez dołączonego potwierdzenia stażu pracy w SMK będą odrzucane

Przypominamy o obowiązku posiadania ukończonego kursu przed zakończeniem specjalizacji:

1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

 

  PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
                   dla pielęgniarek/rzy

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 300 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 20 ratach
Czas trwania specjalizacji do 20 miesięcy
Tryb kształcenia  do  uzgodnienia z grupą  określonej  specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Planowane rozpoczęcie specjalizacji – wrzesień po zapełnieniu miejsc  szkoleniowych w  systemie  SMK  

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

 

 • Druki papierowe  wniosków dostępne w siedzibie Ośrodka lub na naszej stronie internetowej /druki do pobrania/ www.hipokrateskielce.pl

W razie pytań  zapraszamy do kontaktu  :

hipokrateskielce2@poczta.onet.pl

hipokrateskielce3@poczta.onet.pl