NABÓR NA SPECJALIZACJE

                                                              UWAGA !

W związku ze zmianą przepisów dotyczących kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych do wszystkich specjalizacji wymagany jest:

-Kurs specjalistyczny wywiad i badania fizykalne – kurs można ukończyć w trakcie trwania specjalizacji. Kurs nie jest wymagany w przypadku posiadania już tytułu specjalisty uzyskanego po 2001 r. I ukończenie studiów licencjackich z pielęgniarstwa od naboru 2012/2013

Kursy specjalistyczne wymagane do poszczególnych specjalizacji (patrz zakładka tabela wymaganych kursów do ukończenia specjalizacji). Szkolenia wskazane w programie kształcenia można ukończyć po rozpoczęciu specjalizacji.

– Do specjalizacji może przystąpić osoba , która posiada udokumentowany min.

2-letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej.

Wszystkie informacje dotyczące ww. specjalizacji mogą Państwo uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka, lub telefonicznie – 041/ 341-52-65.

 

UWAGA!

Osoby, które złożyły wnioski w SMK w przypadku rezygnacji są zobowiązane do poinformowania
o tym fakcie Ośrodek telefonicznie lub mailowo minimum 5 dni przed rozpoczęciem specjalizacji.

 

 

 

UWAGA! 

UWAGA! Nabór! INFORMACJA O SPECJALIZACJI finansowanej przez MZ

W DZIEDZINIE OCHRONY ZDROWIA PRACUJĄCYCH  dla pielęgniarek
Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzone w formie egzaminu testowego obejmującego treści z zakresu pielęgniarstwa ogólnego i podstaw pielęgniarstwa ochrony zdrowia pracujących nie przekraczającego poziomu kursu kwalifikacyjnego.
Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego i przybycie o godz. 12.30 na miejsce egzaminu /osoby będą mogły uczestniczyć w teście po okazaniu dokumentu tożsamości
z nr PESEL/
Informujemy, że wszystkie osoby które chcą uczestniczyć w w/w specjalizacji musi uzyskać minimum 60 procent prawidłowych odpowiedzi z testu.

 

Ośrodek Kształcenia Kadr „HIPOKRATES” w Kielcach informuje, że rozpoczynamy nabór na specjalizację finansowaną ze środków Ministerstwa Zdrowia, która rozpocznie się jeszcze w bieżącym roku.

25 osób, które otrzymają najwyższą ilość punktów z egzaminu wstępnego-testowego, będą realizować szkolenie nieodpłatnie.

Istnieje możliwość przyjęcia osób poza limitem miejsc finansowanych ze środków publicznych – pełnopłatnych pod warunkiem zdania pozytywnie egzaminu testowego.

Wymagane dokumenty w SYSTEMIE SMK

 1. Złożony poprawnie wniosek  do specjalizacji wraz z wymaganymi załącznikami
 2. Zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu i minimum 2 letnim stażu pracy w zawodzie, potwierdzone przez pracodawcę – załącznik niezbędny przed kwalifikacją.

Wnioski niekompletne będą odsyłane do uzupełnienia.

Niekompletne nie będą brać udziału w kwalifikacji wstępnej.

Termin składania wniosków do 23 grudnia 2019 r.

Termin może być wydłużony, jeśli pozwoli na to umowa podpisana z M.Z.

 

Informujemy, że do każdego rodzaju specjalizacji wymagany jest kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych, oraz inne wymagane programem. W przypadku w/w specjalizacji kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych.

Kursy w/w mogą być ukończone w trakcie trwania specjalizacji i nie są warunkiem do dopuszczenia do kwalifikacji.

UWAGA! 

Rozpoczęliśmy szkolenie specjalizacyjne z piel. PSYCHIATRYCZNEGO dla piel./rzy. Informujemy, że istnieje jeszcze możliwość dodatkowej kwalifikacji na w/w specjalizację.  Liczy się data złożenia wniosku w systemie SMK. 

 

                    INFORMACJA O SPECJALIZACJACH                           OŚRODEK  KSZTAŁCENIA  KADR  „HIPOKRATES” 
W KIELCACH OGŁASZA  NABÓR  NA  SPECJALIZACJE

 

                               SUPER OFERTA – PROMOCJA WAKACYJNA !

I.  PIELĘGNIARSTWO  INTERNISTYCZNE – dla pielęgniarek /rzy

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 200 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 18 ratach
Czas trwania specjalizacji do  18 miesięcy
Tryb kształcenia ( częstotliwość zjazdów)  do  uzgodnienia z grupą  określonej  specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Termin składania dokumentów do 10.04.2020; termin może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe, grupa min. 25 osób.
Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

 Przypominamy o obowiązku posiadania  ukończonych kursów przed zakończeniem specjalizacji:

 1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
 3. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

 

II.  PIELĘGNIARSTWO  RATUNKOWE – dla pielęgniarek /rzy

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 200 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 18 ratach
Czas trwania specjalizacji do  18 miesięcy
Tryb kształcenia ( częstotliwość zjazdów)  do  uzgodnienia z grupą  określonej  specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Termin składania dokumentów do 15.04.2020; termin może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe, grupa min. 25 osób. 

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

Przypominamy o obowiązku posiadania  ukończonych kursów przed zakończeniem specjalizacji:

 1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
 3. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa NOWORODKA dla pielęgniarek i położnych
 4. Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

 

 III. PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE  – dla pielęgniarek i położnych

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 300 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 18 ratach
Czas trwania specjalizacji do  18 miesięcy
Tryb kształcenia ( częstotliwość zjazdów)  do  uzgodnienia z grupą  określonej  specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

UWAGA! 
Planujemy rozpoczęcie SPECJALIZACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ w miesiącu kwiecień/maj. 

Prosimy osoby, które złożyły wniosek w wersji papierowej o niezwłoczne logowanie się do systemu SMK. Obecnie mamy już 15 osób ubiegających się o ww specjalizację. Szkolenie rozpocznie się po zapełnieniu miejsc szkoleniowych (min. 25 osób)

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Termin składania dokumentów do 16.04.2020; termin może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe, grupa min. 25 osób. 

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

Przypominamy o obowiązku posiadania  ukończonego kursu przed zakończeniem specjalizacji:

 1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

 

IV. PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ – dla pielęgniarek/rzy

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 200 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 18 ratach
Czas trwania specjalizacji do  18 miesięcy
Tryb kształcenia ( częstotliwość zjazdów)  do  uzgodnienia z grupą  określonej  specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Termin składania dokumentów do 06.05.2020; termin może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe, grupa min. 25 osób. 

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

Przypominamy o obowiązku posiadania  ukończonych kursów przed zakończeniem specjalizacji:

 1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

 

 V. PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE – dla pielęgniarek/rzy

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 300 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 18 ratach
Czas trwania specjalizacji do  18 miesięcy
Tryb kształcenia ( częstotliwość zjazdów)  do  uzgodnienia z grupą  określonej  specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Termin składania dokumentów do 10.04.2020r.; termin może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe, grupa min. 25 osób.

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

 Przypominamy o obowiązku posiadania  ukończonych kursów przed zakończeniem specjalizacji:

 1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
 3. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

 

 VI. PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI – dla pielęgniarek/rzy – ROZPOCZĘTA

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 200 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 18 ratach
Czas trwania specjalizacji do  18 miesięcy
Tryb kształcenia ( częstotliwość zjazdów)  do  uzgodnienia z grupą  określonej  specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK.
Przypominamy o obowiązku posiadania  ukończonych kursów przed zakończeniem specjalizacji:
 1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
 2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
 3. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

 

 VII.  PIELĘGNIARSTWO RODZINNE- dla pielęgniarek/rzy

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 200 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 18 ratach
Czas trwania specjalizacji do 18 miesięcy
Tryb kształcenia ( częstotliwość zjazdów) do uzgodnienia z grupą określonej specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Termin składania dokumentów do 08.04.2020r.; termin może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe, grupa min. 25 osób. 

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

Przypominamy o obowiązku posiadania ukończonych kursów przed zakończeniem specjalizacji:
1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych
3. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

 

VIII. PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE- dla pielęgniarek/rzy- ROZPOCZĘTA 

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 200 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 18 ratach
Czas trwania specjalizacji do 18 miesięcy
Tryb kształcenia ( częstotliwość zjazdów) do uzgodnienia z grupą określonej specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

Przypominamy o obowiązku posiadania ukończonych kursów przed zakończeniem specjalizacji:
1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
2. Leczenie ran dla pielęgniarek

IX. PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE  
– dla położnych

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 200 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 18 ratach
Czas trwania specjalizacji do 18 miesięcy
Tryb kształcenia ( częstotliwość zjazdów) do uzgodnienia z grupą określonej specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Termin składania dokumentów do 15.04.2020r.; termin może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe, grupa min. 25 osób.

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

Przypominamy o obowiązku posiadania ukończonych kursów przed zakończeniem specjalizacji:
1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
2. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa NOWORODKA dla pielęgniarek i położnych
3. Leczenie ran  dla położnych

X. PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE– dla pielęgniarek/rzy

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 200 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 18 ratach
Czas trwania specjalizacji do 18 miesięcy
Tryb kształcenia ( częstotliwość zjazdów) do uzgodnienia z grupą określonej specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Termin składania dokumentów do 10.04.2020r.; termin może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe, grupa min. 25 osób. 

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

Przypominamy o obowiązku posiadania ukończonego kursu przed zakończeniem specjalizacji:

1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

 

XI. PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE – dla pielęgniarek

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 200 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 18 ratach
Czas trwania specjalizacji do 18 miesięcy
Tryb kształcenia ( częstotliwość zjazdów) do uzgodnienia z grupą określonej specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Termin składania dokumentów do 10.04.2020r.; termin może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe, grupa min. 25 osób. 

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

Przypominamy o obowiązku posiadania ukończonego kursu przed zakończeniem specjalizacji:

1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

XII. PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ – dla pielęgniarek

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 200 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 18 ratach
Czas trwania specjalizacji do 18 miesięcy
Tryb kształcenia ( częstotliwość zjazdów) do uzgodnienia z grupą określonej specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Termin składania dokumentów do 06.03.2020r.; termin może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe, grupa min. 25 osób. 

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

Przypominamy o obowiązku posiadania ukończonych kursów przed zakończeniem specjalizacji:

1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

2. Leczenie ran dla pielęgniarek

XIII. PIELĘGNIARSTWO RODZINNE dla położnych

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 200 zł.
Istnieje możliwość płatności nawet w 18 ratach
Czas trwania specjalizacji do 18 miesięcy
Tryb kształcenia ( częstotliwość zjazdów) do uzgodnienia z grupą określonej specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych

Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Termin składania dokumentów do 06.05.2020r.; termin może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe, grupa min. 25 osób.

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

Przypominamy o obowiązku posiadania ukończonych kursów przed zakończeniem specjalizacji:

1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych

3. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa NOWORODKA dla pielęgniarek i położnych

 

XIV. PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE – dla pielęgniarek

Pozostało kilka wolnych miejsc szkoleniowych- prosimy o składanie wniosków w systemie SMK. – liczy się data złożenia wniosku w  systemie. 

Spotkanie dotyczące w/w specjalizacji będzie 18.12.2019r. /środa/ o godz. 13.30 w Ośrodku „HIPOKRATES”

Na spotkaniu będzie ustalony tryb kształcenia na najbliższe miesiące, oraz inne sprawy związane z rozpoczęciem specjalizacji.
Osoby, które NIE będą mogły być na spotkaniu prosimy 
o telefon do Ośrodka „HIPOKRATES”  tel: /41/ 341-52-65
Istnieje możliwość płatności nawet w 18 ratach
Czas trwania specjalizacji do 18 miesięcy
Tryb kształcenia ( częstotliwość zjazdów) do uzgodnienia z grupą określonej specjalizacji po spotkaniu organizacyjnym przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych
Specjalizacja umieszczona w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Koszt brutto jednego miejsca szkoleniowego : 3 200 zł

Termin składania dokumentów może być wydłużony jeśli pozostaną miejsca szkoleniowe, grupa min. 25 osób. 

Liczy się termin złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem o stażu  pracy w systemie SMK.

Przypominamy o obowiązku posiadania ukończonych kursów przed zakończeniem specjalizacji:

1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

2. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa dla pielęgniarek i położnych

 

WAŻNE!

 Osoby zamierzające podjąć kształcenie specjalizacyjne muszą posiadać co najmniej
2 letni  staż  pracy w zawodzie  i aktualne prawo wykonywania zawodu

Osoby zainteresowane w/w SPECJALIZACJĄ  prosimy o kompletowanie dokumentów 

1/  wniosku  o dopuszczenie do  specjalizacji,

2/  kserokopii prawa wykonywania zawodu,

3/  zaświadczenie o stażu pracy

 

 • Druki wniosków dostępne w siedzibie Ośrodka lub na naszej stronie internetowej /druki do pobrania/ www.hipokrateskielce.pl

Dokumenty na specjalizację prosimy o przesyłanie listownie na adres Ośrodka,
drogą mailową lub osobiście w siedzibie: Ośrodek  Kształcenia Kadr„HIPOKRATES”
25-352 Kielce, ul. Mickiewicza 10, II p.

 hipokrateskielce2@poczta.onet.pl

hipokrateskielce3@poczta.onet.pl

 • Wszystkie informacje dotyczące ww. specjalizacji mogą Państwo uzyskać osobiście w siedzibie Ośrodka, lub telefonicznie –  041/ 341-52-65.
                                              Zainteresowanych zapraszamy!