Tabela Wymaganych Kursów do Ukończenia Specjalizacji

UWAGA ! NOWE ZASADY KWALIFIKACJI DO SPECJALIZACJI

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Komunikatem z dnia 28 października 2016r. w sprawie aktualizacji programów szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek, położnych konieczność legitymowania się zaświadczeniami o ukończeniu odpowiednich kursów specjalistycznych nie będzie rozpatrywana na etapie postępowania kwalifikacyjnego, lecz przed przystąpieniem do egzaminu państwowego lub egzaminu przeprowadzanego po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego.
Ponadto, we wszystkich programach specjalizacji w punkcie 10 założeń organizacyjno-programowych dodano podpunkt, iż pielęgniarka/położna posiada kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, jeśli uzyskała dyplom licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013.

 

WYKAZ  NOWYCH   PROGRAMÓW SPECJALIZACYJNYCH  WRAZ  Z  WYMAGANYMI

DO  UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI KURSAMI SPECJALISTYCZNYMI

1-13      Specjalizacje dla pielęgniarek

14-15    Specjalizacje dla położnych

16-17 Specjalizacje dla pielęgniarek i położnych

    WYMAGANY KURS SPECJALISTYCZNY
Lp. SPECJALIZACJA RKO RKO noworodka Przetaczanie krwi EKG Leczenie ran Wywiad i badanie fizykalne
1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki X     X X
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne X     X X
3. Pielęgniarstwo geriatryczne       X X
4. Pielęgniarstwo internistyczne X     X X
5. Pielęgniarstwo onkologiczne       X
6. Pielęgniarstwo

operacyjne

      X
7. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej       X X
8. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej X     X
9. Pielęgniarstwo

pediatryczne

X     X X
10. Pielęgniarstwo psychiatryczne X     X
11. Pielęgniarstwo

ratunkowe

X X   X X
12. Pielęgniarstwo

rodzinne

X     X X
13. Ochrona zdrowia pracujących X     X
14. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze   X   X X
15. Pielęgniarstwo rodzinne X X   X
16. Pielęgniarstwo epidemiologiczne       X
17. Pielęgniarstwo neonatologiczne X