KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

OFERTA PROGRAMOWA

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE 2016 / 2017 r.

Kursy rozpoczną się z chwilą zapełnienia miejsc szkoleniowych trwa nabór !

1. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia dla pielęgniarek i położnych
koszt kursu : 180 zł /limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń/

Trwa nabór

2. Profilaktyka zakażeń w zakładach opieki zdrowotnej dla pielęgniarek i położnych
Kurs przeznaczony dla pielęgniarek/położnych P.O.Z, ZOL i innych zainteresowanych szkoleniem

koszt kursu : 180 zł /limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń/

Trwa nabór

3. Profilaktyka zakażeń szpitalnych dla pielęgniarek i położnych
koszt kursu : 180 zł/limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń/

Trwa nabór

4. Rehabilitacja przyłóżkowa i zapobieganie powikłaniom wynikającym z unieruchomienia – dla pielęgniarek i położnych
koszt kursu 180 zł

Trwa nabór

5. Specyfika pracy pielęgniarki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek
kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek zatrudnionych p.o.z, DPS, pielęgniarek rodzinnych ,medycyny szkolnej, medycyny pracy i z oddziałów szpitalnych lub innych zainteresowanych tematem

koszt kursu: 180 zł

Trwa nabór

6. Podstawy zarządzania jakością dla pielęgniarek i położnych
koszt kursu: 180 zł

Trwa nabór

7. Podstawy audiometrii – dla pielęgniarek
Koszt kursu : 400 zł /mała grupa – limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń/

Trwa nabór

8. Komunikacja interpersonalna w relacji personel medyczny – pacjent dla pielęgniarek i położnych
koszt kursu: 200 zł /mała grupa – limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń/

Kurs rozpocznie się z chwilą zapełnienia miejsc szkoleniowych – Trwa nabór

 

9. Audytor wewnętrzny kontroli jakości dla pielęgniarek i położnych
koszt kursu: 250 zł /mała grupa – limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń/

Kurs rozpocznie się z chwilą zapełnienia miejsc szkoleniowych – Trwa nabór