KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

OFERTA PROGRAMOWA

 

UWAGA!

Osoby, które złożyły wnioski w SMK w przypadku rezygnacji są zobowiązane do poinformowania
o tym fakcie Ośrodek telefonicznie lub mailowo minimum 5 dni przed rozpoczęciem kursu/specjalizacji.

 

 

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE 2020r.

PLANOWANE terminy kursów  mogą ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiologiczną

Kursy rozpoczną się z chwilą zapełnienia miejsc szkoleniowych – trwa nabór !
♦ Rehabilitacja przyłóżkowa i zapobieganie powikłaniom wynikającym
 z unieruchomienia – dla pielęgniarek i położnych
Planowane rozpoczęcie kursu: : 20.10-05.11.2020r.
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK
koszt kursu 180 zł

trwa nabór!

♦ Podstawy audiometrii – dla pielęgniarek

Planowane rozpoczęcie kursu: 29.10-17.11.2020r.

Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK
Koszt kursu : 400 zł /mała grupa – limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń/

trwa nabór!

♦ Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia dla pielęgniarek i położnych
koszt kursu : 180 zł /limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń/

trwa nabór!

♦ Profilaktyka zakażeń w zakładach opieki zdrowotnej dla pielęgniarek i położnych
Kurs przeznaczony dla pielęgniarek/położnych POZ, ZOL i innych zainteresowanych szkoleniem

koszt kursu : 180 zł /limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń/

trwa nabór!

♦ Profilaktyka zakażeń szpitalnych dla pielęgniarek i położnych
koszt kursu : 180 zł/limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń/

trwa nabór!

♦ Specyfika pracy pielęgniarki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek
kurs przeznaczony jest dla pielęgniarek zatrudnionych POZ, DPS, pielęgniarek rodzinnych ,medycyny szkolnej, medycyny pracy i z oddziałów szpitalnych lub innych zainteresowanych tematem

koszt kursu: 180 zł

trwa nabór!

♦ Podstawy zarządzania jakością dla pielęgniarek i położnych
koszt kursu: 180 zł

trwa nabór!

♦ Komunikacja interpersonalna w relacji personel medyczny – pacjent dla pielęgniarek i położnych
koszt kursu: 200 zł /mała grupa – limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń/

Kurs rozpocznie się z chwilą zapełnienia miejsc szkoleniowych 

trwa nabór!

♦ Audytor wewnętrzny kontroli jakości dla pielęgniarek i położnych
koszt kursu: 250 zł /mała grupa – limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń/

Kurs rozpocznie się z chwilą zapełnienia miejsc szkoleniowych

trwa nabór!