Tabela Wymaganych Kursów do Ukończenia K.Kwalifikacyjnego

Szanowni Państwo,

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562) informujemy, iż w celu ukończenia niektórych kursów kwalifikacyjnych należy legitymować się zaświadczeniami o ukończeniu kursów specjalistycznych.  Do  niektórych   kursów kwalifikacyjnych wymagany jest  kurs lub kursy specjalistyczne.

Informujemy, iż prowadzimy obecnie nabory na kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne przedstawione w tabeli poniżej wraz z kursami specjalistycznymi, które są wymagane do ukończenia kursu.
Szczegóły na stronie: www.hipokrateskielce.pl
Tel/ fax 41/341-52-65

Zapraszamy do składania wniosków.

WYKAZ  KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH   Z   WYKAZEM  WYMAGANYCH  KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH

1-20 Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek

21-23 Kursy kwalifikacyjne dla położnych

24 Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych

WYMAGANY KURS SPECJALISTYCZNY
Lp. Kursy kwalifikacyjne RKO RKO noworodka Przetaczanie krwi EKG Leczenie ran
1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki X X
2. Pielęgniarstwo chirurgiczne X X
3. Pielęgniarstwo diabetologiczne
4. Pielęgniarstwo geriatryczne X
5. Pielęgniarstwo internistyczne X X
6. Pielęgniarstwo kardiologiczne X X
7. Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią X
8. Pielęgniarstwo neonatologiczne
9. Pielęgniarstwo neurologiczne X
10. Pielęgniarstwo onkologiczne
11. Pielęgniarstwo operacyjne
12. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
13. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
14. Pielęgniarstwo pediatryczne X X
15. Pielęgniarstwo psychiatryczne
16. Pielęgniarstwo ratunkowe X X
17. Pielęgniarstwo rodzinne
18. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
19. Pielęgniarstwo transplantacyjne X X X
20. Ochrona zdrowia pracujących
21. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii X X
22. Pielęgniarstwo operacyjne
23. Pielęgniarstwo rodzinne X X
24 Pielęgniarstwo epidemiologiczne