KURSY SPECJALISTYCZNE

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OFERTA PROGRAMOWA REALIZOWANA NA PODSTAWIE NOWYCH PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA OBOWIĄZUJĄCYCH OD 24.08.2015 r.
Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.
 

UWAGA!

Osoby, które złożyły wnioski w SMK w przypadku rezygnacji są zobowiązane do poinformowania
o tym fakcie Ośrodek telefonicznie lub mailowo minimum 5 dni przed rozpoczęciem kursu/specjalizacji.

KURSY SPECJALISTYCZNE 2020r.

PLANOWANE terminy rozpoczęcia kursów  mogą ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiologiczną

♦ Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

Planowane rozpoczęcie kursu: 03.11-10.12.2020r.

Prosimy o zabranie KSERO Prawa Wykonywania Zawodu

Kurs umieszczony w systemie SMK- istnieje możliwość logowania w SMK. 

trwa nabór!

koszt kursu: 450 zł  (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

 

♦ Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

Planowane rozpoczęcie kursu: 23.11-22.12.2020r.

koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

Kurs umieszczony w systemie SMK- istnieje możliwość logowania w SMK. 

 

♦ Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych 
planowany termin rozpoczęcia listopad 2020
koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

♦ Resuscytacja oddechowo krążeniowa NOWORODKA dla pielęgniarek i położnych 
Planowane rozpoczęcie kursu : listopad 2020r.
koszt kursu: 400 zł (przyjmujemy małą grupę – limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

♦ Wykonywanie i ocena testów skórnych dla pielęgniarek 
Planowane rozpoczęcie kursu: 09.12.20-20.01.2021r.  – tryb niestacjonarny
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK
koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

♦ Endoskopia dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: 27.11-23.11.2020r. .  – tryb niestacjonarny

Kurs umieszczony systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Koszt kursu: 550 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

♦ Leczenie ran dla położnych
Planowane rozpoczęcie kursu: 26.11-17.12.2020r.
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK
koszt kursu: 500 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

♦ Leczenie ran dla pielęgniarek 
Planowane rozpoczęcie kursu: 27.10-26.11.2020r.
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK
KURS WYMAGANY DO SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GERIATRYCZNEGO dla pielęgniarek
koszt kursu: 550 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

♦ Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
Planowany nowy termin rozpoczęcie kursu:  10.11-21.12.2020r

Kurs może być wydłużony lub skrócony w zależności od  możliwości prowadzenia  zajęć.                                                          Prosimy o śledzenie strony internetowej, ponieważ będziemy informować o zmianach.

Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK
koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

♦ Szczepienia ochronne dla położnych
Planowane rozpoczęcie kursu: 25.11-18.12.2020r.
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK
koszt kursu: 400 zł (przyjmujemy małą grupę – limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

♦ Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: 27.10-09.12.2020r.
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK
koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór! 

 

♦ Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
Planowane rozpoczęcie kursu: 15.12-27.01.2021r.
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK
Koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

♦ Terapia bólu ostrego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

Planowane rozpoczęcie kursu:10.12.20-15.01.2021r.

Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Koszt kursu: 370 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

♦ Dializoterapia dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: 11.12-15.01.21r.
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK
koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

♦ Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek

Planowane rozpoczęcie kursu: 02.12.20-08.01.21r.

Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK
koszt kursu: 480 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

♦  Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: 03.12-08.01.2021r. 
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK
koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

♦ Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych
Planowane rozpoczęcie kursu : 15.12.20r.-19.01.21r.  – tryb niestacjonarny
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK
Koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

♦ Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych
Planowane rozpoczęcie kursu: : 08.12.20r.-05.01.21r.- tryb niestacjonarny

Cel kształcenia: położna edukator do spraw laktacji, obejmuje specjalistyczną opieką kobietę i jej dziecko w okresie przygotowania, rozpoczęcia i trwania karmienia piersią

Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK
Koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

♦ Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych
Część I, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) jest przeznaczony dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (magister) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
Planowane rozpoczęcie kursu:28.10-11.12.2020r.
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Część II, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) jest przeznaczony dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia (licencjat) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Planowane rozpoczęcie kursu: II półrocze 2020r.
koszt kursu: 450 zł

trwa nabór!

 

♦ Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych

Planowane rozpoczęcie kursu: 06.10-05.11.2020r.

Kurs umieszczony w systemie SMK- istnieje już możliwość logowania się w SMK

koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

♦ Opieka pielęgniarska nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi dla pielęgniarek
koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

♦ Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek

Planowane rozpoczęcie kursu: 13.10-19.11.2020r.

Kurs umieszczony w systemie SMK- istnieje już możliwość logowania się w SMK koszt kursu: 500 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

♦ Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową dla pielęgniarek
Cel kształcenia : pielęgniarka zapewni kompleksową opiekę dziecku / 0-18 r.ż./ z chorobą nowotworową
Koszt kursu: 400 zł (mała grupa, limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

♦ Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania dla pielęgniarek
Cel kształcenia : pielęgniarka sprawuje opiekę nad pacjentem poddawanym procedurom z zakresu diagnostyki terapii, zgodnie z zasadami ochrony radiologicznej oraz specyfiką pracy z otwartymi źródłami
Koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

♦ Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych
Koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

♦ Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą dla pielęgniarek
koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

♦ KOMPRESJOTERAPIA dla pielęgniarek
Kurs przeznaczony dla pielęgniarek chirurgicznych, piel. zatrudnionych w oddziałach angiologicznych, poradniach i innych zainteresowanych tematem
koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

♦ Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego (Nr 05/08) dla pielęgniarek
koszt kursu: 350 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

♦ Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek
koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

♦ Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych
koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!