KURSY SPECJALISTYCZNE

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OFERTA PROGRAMOWA REALIZOWANA NA PODSTAWIE NOWYCH PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA OBOWIĄZUJĄCYCH OD 24.08.2015 r.
Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.
 

KURSY SPECJALISTYCZNE 2017/2018 r.

1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
w terminie: 04.09.-25.09.2018 – tryb niestacjonarny
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

koszt kursu: 500zł  (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

W ramach opłaty kursanci otrzymują książke  Badania fizykalne w pielęgniarstwie – Redakcja naukowa dr  hab. n. med. Danuta Dyk

 

2. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

 I EDYCJA: w terminie: 07.09 – 05.10.2018 -tryb niestacjonarny

07,10,13,14,21,24.09.2018 – teoria
26.09 – 05.10.2018 – zajęcia praktyczne systemem rotacyjnym+ egzamin końcowy
Kurs rozpoczyna się 07.09. o godz. 8.30 w Ośrodku „HIPOKRATES”.
Osoby, które złożyły wniosek w systemie SMK i mają status
„Do kwalifikacji”   ZAPRASZAMY na kurs
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
 II EDYCJA: 15.11.2018 – 12.12.2018
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór w wersji papierowj

 

3. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych

w terminie : wrzesień/pażdziernik

koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

 4. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

w terminie: listopad/grudzień

koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

5. Szczepienia ochronne dla położnych

Rozpoczęcie kursu: 18.09 – 04.10.2018

18, 20, 24, 26.09.2018 – teoria

01-04.10.2018 – zajęcia praktyczne + egzamin końcowy

Kurs rozpoczyna się 18.09. o godz. 9.00 w Ośrodku „HIPOKRATES”.
Osoby, które złożyły wniosek w systemie SMK i mają status
„Do kwalifikacji”   ZAPRASZAMY na kurs
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania
w SMK
koszt kursu: 360 zł (przyjmujemy małą grupę – limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

6. Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: listopad/ grudzień

koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

7. Leczenie ran dla pielęgniarek
w terminie: 15.09 – 19.10.2018 – tryb niestacjonarny 
15,19,20,22,28,29.09.18 ; 02, 04.10.18 – teoria
09-19.10.2018 – zajęcia praktyczne systemem rotacyjnym +egzamin końcowy
Kurs rozpoczyna się 15.09. o godz. 9.00 w Ośrodku „HIPOKRATES”.
Osoby, które złożyły wniosek w systemie SMK i mają status
„Do kwalifikacji”   ZAPRASZAMY na kurs
Informujemy, że jest to ostatnia edycja w/w kursu w tym roku.
Przypominamy, że jest to kurs  niezbędny do specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek  i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek

Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

koszt kursu: 500 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór

 

8. Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych

Planowane rozpoczęcie kursu: .2018r.

koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

Trwa nabór!

 

9. Resuscytacja oddechowo krążeniowa NOWORODKA dla pielęgniarek i położnych
w terminie: październik 2018

koszt kursu: 300 zł (przyjmujemy małą grupę – limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

10. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
Planowane rozpoczęcie kursu: 2018r.

Koszt kursu: 340 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

11. Terapia bólu ostrego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
Planowane rozpoczęcie kursu:  2018.

Koszt kursu: 340 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

12. Dializoterapia dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: 2018r.

koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

Trwa nabór!

 

13. Wykonanie i ocena testów skórnych dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: 2018r.

koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

Trwa nabór!

 

14. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: 2018r.

koszt kursu: 480 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

15. Endoskopia dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu:
II EDYCJA  02.10 – 15.11.2018 – tryb niestacjonarny
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK
Koszt kursu: 550 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

16. Leczenie ran dla położnych
Planowane rozpoczęcie kursu: 2018r.
koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

17. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych
Część I, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) jest przeznaczony dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (magister) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
Planowane rozpoczęcie kursu: II półrocze 2018r.
Część II, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) jest przeznaczony dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia (licencjat) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
 W terminie: 05.06.-28.06.2018r. .  

Termin kursu został zmieniony ze względu na zbyt małą ilość osób w SMK. Przypominamy, że po 01.07.2017r. obowiążuje Państwa wersja papierowa wniosku o zakwalifikowanie na kurs oraz wersja elektroniczna w SMK.

koszt kursu: 450zł CENA PROMOCYJNA (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

Trwa nabór!

18. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych
Planowane rozpoczęcie kursu z chwilą zapełnienia miejsc szkoleniowych

Koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór

19. Opieka pielęgniarska nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi dla pielęgniarek
koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

20. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek
koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

21. Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór

22. Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową dla pielęgniarek
Cel kształcenia : pielęgniarka zapewni kompleksową opiekę dziecku / 0-18 r.ż./ z chorobą

nowotworową

Koszt kursu: 400 zł (mała grupa, limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

Trwa nabór!

23. Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania dla pielęgniarek
Cel kształcenia : pielęgniarka sprawuje opiekę nad pacjentem poddawanym procedurom z

zakresu diagnostyki terapii, zgodnie z zasadami ochrony radiologicznej oraz specyfiką pracy z

otwartymi źródłami

Koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

Trwa nabór!

24. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych
Planowane rozpoczęcie kursu:  2018r.

Cel kształcenia: położna edukator do spraw laktacji, obejmuje specjalistyczną opieką kobietę i jej dziecko w okresie przygotowania, rozpoczęcia i trwania karmienia piersią

Koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór

25. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych
Koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

Trwa nabór!

26. Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą dla pielęgniarek
koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

Trwa nabór!

27. KOMPRESJOTERAPIA dla pielęgniarek
Kurs przeznaczony dla pielęgniarek chirurgicznych, piel. zatrudnionych w oddziałach

angiologicznych, poradniach i innych zainteresowanych tematem

koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

Trwa nabór!

28. Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego (Nr 05/08) dla pielęgniarek
koszt kursu: 350 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

Trwa nabór!

29. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek
koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

Trwa nabór!

30. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych
koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

Trwa nabór!