KURSY SPECJALISTYCZNE

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OFERTA PROGRAMOWA REALIZOWANA NA PODSTAWIE NOWYCH PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA OBOWIĄZUJĄCYCH OD 24.08.2015 r.
Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.
Plan szkoleń będzie realizowany z chwilą, kiedy osoby zainteresowane poszczególnymi kursami złożą wnioski w Systemie Monitorowania Kształcenia.

KURSY SPECJALISTYCZNE 2017/2018 r.

1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
 w terminie 16.01.-09.02.2018r.

koszt kursu: 500zł CENA PROMOCYJNA (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

Trwa nabór!

 

2. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

w terminie: maj 2018r.

koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

3. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych

w terminie : kwiecień 2018r.

koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

4. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

Kurs rozpoczyna się  o godz. 9.00 w Ośrodku HIPOKRATES

w terminie: 28.11., 4,5,7.12 .2017r. – teoria

8-15.12.2017r. – staż

koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

5. Szczepienia ochronne dla położnych
Planowane rozpoczęcie kursu: 2018r.

koszt kursu: 360 zł (przyjmujemy małą grupę – limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

6. Leczenie ran dla położnych
Planowane rozpoczęcie kursu: 2018r.
koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

7. Leczenie ran dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: .2018r.

koszt kursu: 500 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór

 

8. Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych

Planowane rozpoczęcie kursu: .2018r.

koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

Trwa nabór!

 

9. Resuscytacja oddechowo krążeniowa NOWORODKA dla pielęgniarek i położnych
w terminie: 05, 08, 11, 13, 14, 16.12.2017r. – teoria + ćwiczenia
koszt kursu: 300 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

10. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
Planowane rozpoczęcie kursu: 2018r.

Koszt kursu: 340 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

11. Terapia bólu ostrego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
Planowane rozpoczęcie kursu:  2018.

Koszt kursu: 340 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

12. Dializoterapia dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: 2018r.

koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

Trwa nabór!

 

13. Wykonanie i ocena testów skórnych dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: 2018r.

koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

Trwa nabór!

 

14. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: 2018r.

koszt kursu: 480 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

15. Endoskopia dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: 02.03.-22.03.2018r.

Koszt kursu: 550 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

16. Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek
Rozpoczęcie kursu:11.01.-30.01.2017

koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

17. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych
Część I, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) jest przeznaczony dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (magister) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
Planowane rozpoczęcie kursu: 2018r.
Część II, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) jest przeznaczony dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia (licencjat) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
 W terminie: 06.02.-28.02.2018r.  

Termin kursu został zmieniony ze względu na zbyt małą ilość osób w SMK. Przypominamy, że po 01.07.2017r. obowiążuje Państwa wersja papierowa wniosku o zakwalifikowanie na kurs oraz wersja elektroniczna w SMK.

koszt kursu: 450zł CENA PROMOCYJNA (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

Trwa nabór!

 

18. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych
Planowane rozpoczęcie kursu z chwilą zapełnienia miejsc szkoleniowych

Koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór

19. Opieka pielęgniarska nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi dla pielęgniarek
koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

20. Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek
koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

21. Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór

22. Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową dla pielęgniarek
Cel kształcenia : pielęgniarka zapewni kompleksową opiekę dziecku / 0-18 r.ż./ z chorobą

nowotworową

Koszt kursu: 400 zł (mała grupa, limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

Trwa nabór!

23. Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania dla pielęgniarek
Cel kształcenia : pielęgniarka sprawuje opiekę nad pacjentem poddawanym procedurom z

zakresu diagnostyki terapii, zgodnie z zasadami ochrony radiologicznej oraz specyfiką pracy z

otwartymi źródłami

Koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

Trwa nabór!

24. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych
Planowane rozpoczęcie kursu:  2018r.

Cel kształcenia: położna edukator do spraw laktacji, obejmuje specjalistyczną opieką kobietę i jej dziecko w okresie przygotowania, rozpoczęcia i trwania karmienia piersią

Koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór

25. Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych
Koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

Trwa nabór!

26. Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą dla pielęgniarek
koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

Trwa nabór!

27. KOMPRESJOTERAPIA dla pielęgniarek
Kurs przeznaczony dla pielęgniarek chirurgicznych, piel. zatrudnionych w oddziałach

angiologicznych, poradniach i innych zainteresowanych tematem

koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

Trwa nabór!

28. Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego (Nr 05/08) dla pielęgniarek
koszt kursu: 350 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

Trwa nabór!

29. Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek
koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

Trwa nabór!

30. Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych
koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

Trwa nabór!