KURSY SPECJALISTYCZNE

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OFERTA PROGRAMOWA REALIZOWANA NA PODSTAWIE NOWYCH PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA OBOWIĄZUJĄCYCH OD 24.08.2015 r.
Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.
 

UWAGA!

Osoby, które złożyły wnioski w SMK w przypadku rezygnacji są zobowiązane do poinformowania
o tym fakcie Ośrodek telefonicznie lub mailowo minimum 5 dni przed rozpoczęciem kursu/specjalizacji.

KURSY SPECJALISTYCZNE 2020r.

♦ Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych

Planowane rozpoczęcie kursu: 28.01-02.03.2020r.

trwa nabór!

Kurs rozpoczyna się 28.01 o godz. 13.00 w Ośrodku HIPOKRATES

Terminy zajęć teoretycznych: 28.01;31.01;06.02;07.02;10.02;13.02;17.02.2020 r. 

Staże (po 3 dni w zależności od grupy stażowej)  18.02-02.03.2020r.

Kurs umieszczony w systemie SMK- istnieje już możliwość logowania w SMK

koszt kursu: 450 zł  (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

 

♦ Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

Planowane rozpoczęcie kursu: 18.02.2020r.-23.03.2020r.

UWAGA! Kurs rozpoczyna się 18.02.2020r. o godz. 9.00 w Ośrodku HIPOKRATES

Terminy zjazdów teoretycznych:

18.02;21.02;25.02;27.02;03.03;04.03

staże: 09.03-20.03.2020r. .

Egzamin: 23.03

Prosimy o zabranie ksero PWZ 

Kurs umieszczony w systemie SMK- istnieje możliwość logowania w SMK. 

trwa nabór!

koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

 

♦ Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych 
Planowane rozpoczęcie kursu: 16.04-12.05.2020 r.
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

♦ Resuscytacja oddechowo krążeniowa NOWORODKA dla pielęgniarek i położnych 
Planowane rozpoczęcie kursu : maj/czerwiec

koszt kursu: 300 zł (przyjmujemy małą grupę – limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

♦ Wykonywanie i ocena testów skórnych dla pielęgniarek 
Planowane rozpoczęcie kursu: 28.04-25.05.2020r.  – tryb niestacjonarny
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

♦ Endoskopia dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: 11.03-16.04.2020r. .  – tryb niestacjonarny

Kurs umieszczony systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Koszt kursu: 550 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

♦ Leczenie ran dla położnych
Planowane rozpoczęcie kursu: 24.03-27.04.2020r.
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK
koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

♦ Leczenie ran dla pielęgniarek 
Planowane rozpoczęcie kursu: 07.04-06.05.2020r.
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK
KURS WYMAGANY DO SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GERIATRYCZNEGO dla pielęgniarek
koszt kursu: 500 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

♦ Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu:  11.03-08.04.2020r.
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK
koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

♦ Szczepienia ochronne dla położnych
Planowane rozpoczęcie kursu: 07.04-12.05.2020r.
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK
koszt kursu: 380 zł (przyjmujemy małą grupę – limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

♦ Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: 22.04-19.05.2020r.
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór! 

 

♦ Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych
Planowane rozpoczęcie kursu: 20.05-23.06.2020r.
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Koszt kursu: 350 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

♦ Terapia bólu ostrego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

Planowane rozpoczęcie kursu: 22.05-26.06.2020r.

Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Koszt kursu: 350 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

♦ Dializoterapia dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: 23.04-20.05.2020r.
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

♦ Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek

Planowane rozpoczęcie kursu: 30.04-26.05.20r.

Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

koszt kursu: 480 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

♦  Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: 12.03-08.04.2020r. 
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK
koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

♦ Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych
Planowane rozpoczęcie kursu : 12.05-17.06.2020r.  – tryb niestacjonarny
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

♦ Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji dla położnych
Planowane rozpoczęcie kursu: : 14.05-19.06.2020r..- tryb niestacjonarny

Cel kształcenia: położna edukator do spraw laktacji, obejmuje specjalistyczną opieką kobietę i jej dziecko w okresie przygotowania, rozpoczęcia i trwania karmienia piersią

Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

Koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

 

♦ Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych
Część I, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) jest przeznaczony dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (magister) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
Planowane rozpoczęcie kursu: 16.04-19.05.2020r.

Część II, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) jest przeznaczony dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia (licencjat) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Planowane rozpoczęcie kursu: I półrocze 2020r.
koszt kursu: 450 zł

trwa nabór!

 

♦ Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych

Planowane rozpoczęcie kursu: 06.05-05.06.2020r.

Kurs umieszczony w systemie SMK- istnieje już możliwość logowania się w SMK

koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

♦ Opieka pielęgniarska nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi dla pielęgniarek
koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

♦ Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek

Planowane rozpoczęcie kursu: 06.04-28.05.2020r.

Kurs umieszczony w systemie SMK- istnieje już możliwość logowania się w SMK koszt kursu: 500 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

♦ Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową dla pielęgniarek
Cel kształcenia : pielęgniarka zapewni kompleksową opiekę dziecku / 0-18 r.ż./ z chorobą nowotworową

Koszt kursu: 400 zł (mała grupa, limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

♦ Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania dla pielęgniarek
Cel kształcenia : pielęgniarka sprawuje opiekę nad pacjentem poddawanym procedurom z zakresu diagnostyki terapii, zgodnie z zasadami ochrony radiologicznej oraz specyfiką pracy z otwartymi źródłami

Koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

♦ Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych
Koszt kursu: 400 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

♦ Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą dla pielęgniarek
koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

♦ KOMPRESJOTERAPIA dla pielęgniarek
Kurs przeznaczony dla pielęgniarek chirurgicznych, piel. zatrudnionych w oddziałach angiologicznych, poradniach i innych zainteresowanych tematem

koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

♦ Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego (Nr 05/08) dla pielęgniarek
koszt kursu: 350 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

♦ Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek
koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!

♦ Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie dla pielęgniarek i położnych
koszt kursu: 450 zł (limit miejsc ograniczony, decyduje kolejność zgłoszeń)

trwa nabór!