KURSY KWALIFIKACYJNE

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
OFERTA PROGRAMOWA REALIZOWANA NA PODSTAWIE NOWYCH PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

OBOWIĄZUJĄCYCH OD 24.08.2015 R.

Kursy rozpoczną się z chwilą zapełnienia miejsc szkoleniowych !

——————————————————————————–

UWAGA, WAŻNY KOMUNIKAT Z CKPPiP

Warszawa, 25.08.2016 r.
KOMUNIKAT w sprawie kursów specjalistycznych stanowiących warunki zakwalifikowania się na specjalizację lub kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek, położnych.

W związku z napływającymi informacjami o trudnościach w spełnieniu warunku dopuszczenia na specjalizację lub kurs kwalifikacyjny, jakim jest legitymowanie się zaświadczeniami o ukończeniu określonych kursów specjalistycznych na etapie postępowania kwalifikacyjnego, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, poniżej przedstawia co następuje:

– W celu ułatwienia podjęcia kształcenia podyplomowego przez pielęgniarki i położne, kursy specjalistyczne wskazane w założeniach organizacyjno-programowych szkolenia specjalizacyjnego lub kursu kwalifikacyjnego nie muszą stanowić warunku wstępnego dopuszczenia do danego rodzaju kształcenia.

– Warunek ten musi zostać spełniony przed rozpoczęciem zajęć stażowych, realizowanych w ramach danej specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego, przedłożeniem Organizatorowi kształcenia zaświadczenia o ukończonych kursach specjalistycznych.
Maria Jolanta Królak Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Informacja dostępna na stronie CKPPiP: KOMUNIKAT Z 25.08.2016.
——————————————————————————–
1. W dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: 18.01.-26.04. 2018

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach/

Osoby zainteresowane prosimy o niezwłoczne składanie zgłoszeń, posiadamy jeszcze wolne miejsca szkoleniowe

2. W dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: 06.02.- 24.05.2018

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych: RKO i EKG

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie kart zgłoszeń z załącznikami.

3. W dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie: 12.01.-18.04.2018
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie kart zgłoszeń .

4. W dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: marzec 2018r.

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie zgłoszeń

5. W dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: kwiecień 2018r.

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie kart zgłoszeń

6. W dziedzinie ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: 26.01.-11.05.2018

koszt kursu : 1 500 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie zgłoszeń

7. W dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych: RKO i EKG

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków  z załącznikami,

8. W dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla położnych

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków

9. W dziedzinie pielęgniarstwa paliatywnego dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: 23.01.-18.04.2018
  koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków

10. W dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych: RKO i EKG

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie kart zgłoszeń z załącznikami,

11. W dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego: LECZENIE RAN

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie zgłoszeń z załącznikiem

12. W dziedzinie pielęgniarstwa nefrologiczne z dializoterapią dla pielęgniarek
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego: RKO

Trwa nabór,osoby zainteresowane prosimy o składanie zgłoszeń z załącznikiem.

13. W dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych: RKO i EKG

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie kart zgłoszeń z załącznikami.

14. W dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych

koszt kursu: 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie zgłoszeń

15. W dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego dla pielęgniarek
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie zgłoszeń

16. W dziedzinie pielęgniarstwa transplantacyjnego dla pielęgniarek
koszt kursu : 1 400 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych: RKO, Przetaczanie krwi i EKG

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie kart zgłoszeń z załącznikami.

17. W dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych: RKO, RKO NOWORODKA

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie kart zgłoszeń z załącznikami.

18. W dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach/

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych: RKO i EKG

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie kart zgłoszeń z załącznikami,

19. W dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie zgłoszeń