KURSY KWALIFIKACYJNE

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
OFERTA PROGRAMOWA REALIZOWANA NA PODSTAWIE NOWYCH PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 

 OBOWIĄZUJĄCYCH OD 24.08.2015 R.

UWAGA!

Osoby, które złożyły wnioski w SMK w przypadku rezygnacji są zobowiązane do poinformowania
o tym fakcie Ośrodek telefonicznie lub mailowo minimum 5 dni przed rozpoczęciem kursu/specjalizacji.

 

KURSY KWALIFIKACYJNE 2020r.

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
dla pielęgniarek 
Planowane rozpoczęcie kursu: 16.04-21.07.2020r. 
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje możliwość logowania w SMK.

UWAGA! Są jeszcze wolne miejsca – prosimy osoby zainteresowane o składanie wniosków w systemie SMK.

 W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, planowane rozpoczęcie kursu to druga połowa kwietnia. Prosimy o sprawdzanie informacji na naszej stronie-będziemy informować Państwa o szczegółach.

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach
przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych: RKO i EKG

 

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek – tryb niestacjonarny w systemie nieciągłym 

Planowane rozpoczęcie kursu: : 10.03.-24.06.2020

Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje możliwość logowania w SMK.
.koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

 

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek 
Planowane rozpoczęcie kursu: 17.04-21.07.2020r.
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

 

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek

 – kurs w trakcie realizacji

Kolejne terminy będą podane w późniejszym terminie.

Prosimy zabrać ksero PWZ

Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków

Pozostało jeszcze kilka miejsc szkoleniowych. Liczy się data złożenia wniosku  w SMK

 

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: 02.04-08.07..2020r.
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych: RKO i EKG

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków

 

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: 24.04-16.07.2020r.

Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego: LECZENIE RAN

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków

 

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: 21.04-08.07.2020r.
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje możliwość logowania w SMK
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków z załącznikami,

 

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek
i położnych

Planowane rozpoczęcie kursu :28.04-22.07.2020
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje możliwość logowania w SMK
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków

 

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek 

Planowane rozpoczęcie Kursu: 03.03-22.06.2020r.

Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje możliwość logowania w SMK

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków

 

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego dla pielęgniarek 

Planowane rozpoczęcie kursu: 24.04-16.07.2020r.

Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje możliwość logowania w SMK

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków

 

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
w położnictwie i ginekologii dla położnych

Planowane rozpoczęcie kursu: 28.04-22.07.2020

Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje możliwość logowania w SMK

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

przed rozpoczęciem zajęć stażowych nie będne jest posiadanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych: RKO i EKG

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków  z załącznikami,

 

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych
Planowane rozpoczęcie kursu: 27.04-20.07.2020r.

Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje możliwość logowania w SMK

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych: RKO, RKO NOWORODKA

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków z załącznikami.

 

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla położnych

Planowane rozpoczęcie kursu: 22.04-21.07.2020r.

Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje możliwość logowania w SMK

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków

 

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek

Planowane rozpoczęcie kursu: 18.03-03.06.2020r.

Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje możliwość logowania w SMK

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków

 

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa nefrologiczne z dializoterapią dla pielęgniarek
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego: RKO

Trwa nabór,osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków  z załącznikiem.

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych: RKO i EKG

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków z załącznikami.

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa transplantacyjnego dla pielęgniarek
koszt kursu : 1 400 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych: RKO, Przetaczanie krwi i EKG

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków z załącznikami.

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach/

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych: RKO i EKG

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków z załącznikami,

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków