KURSY KWALIFIKACYJNE

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
OFERTA PROGRAMOWA REALIZOWANA NA PODSTAWIE NOWYCH PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 

 OBOWIĄZUJĄCYCH OD 24.08.2015 R.

UWAGA!

Osoby, które złożyły wnioski w SMK w przypadku rezygnacji są zobowiązane do poinformowania
o tym fakcie Ośrodek telefonicznie lub mailowo minimum 5 dni przed rozpoczęciem kursu/specjalizacji.

KURSY KWALIFIKACYJNE 2020r.

PLANOWANE terminy rozpoczęcia kursów  mogą ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
dla pielęgniarek 
Planowane rozpoczęcie kursu: 12.11.20-18.03.21r. 
                 Prosimy o zabranie KSERO Prawa Wykonywania Zawodu
                                      
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje możliwość logowania w SMK.

UWAGA! Są jeszcze wolne miejsca – prosimy osoby zainteresowane o składanie wniosków w systemie SMK.

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach
przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych: RKO i EKG

 

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek – tryb niestacjonarny w systemie nieciągłym 

Planowane rozpoczęcie kursu: : 01.12.20-26.02.21

Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje możliwość logowania w SMK.
.koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

 

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek 
Planowane rozpoczęcie kursu:27.11.20-25.02.21r..
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

 

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek

 – kurs w trakcie realizacji

Kolejne terminy będą podane w późniejszym czasie.

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków

 

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: 19.11-22.01.2020r.
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych: RKO i EKG

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków

 

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: 30.10-14.01.2020r.

Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego: LECZENIE RAN

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków

 

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: 17.12.20-24.03.21r.
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje możliwość logowania w SMK
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków z załącznikami,

 

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek
i położnych

Planowane rozpoczęcie kursu :29.11.2020-27.01.2021
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje możliwość logowania w SMK
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków

 

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek 

Planowane rozpoczęcie Kursu: 05.12.20-30.03.21r..

Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje możliwość logowania w SMK

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków

 

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego dla pielęgniarek 

Planowane rozpoczęcie kursu: 10.12.20-29.03.2021r.

Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje możliwość logowania w SMK

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków

 

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
w położnictwie i ginekologii dla położnych

Planowane rozpoczęcie kursu: 06.10.20-14.01.2021r.

Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje możliwość logowania w SMK

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

przed rozpoczęciem zajęć stażowych nie będne jest posiadanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych: RKO i EKG

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków  z załącznikami,

 

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych
Planowane rozpoczęcie kursu: 10.12.20-01.04.21r.

Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje możliwość logowania w SMK

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych: RKO, RKO NOWORODKA

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków z załącznikami.

 

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla położnych

Planowane rozpoczęcie kursu: 15.12.20-07.04..21r.

Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje możliwość logowania w SMK

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków

 

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek

Planowane rozpoczęcie kursu: 05.11.20-03.02.21r.

Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje możliwość logowania w SMK

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków

 

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa nefrologiczne z dializoterapią dla pielęgniarek
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego: RKO

Trwa nabór,osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków  z załącznikiem.

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych: RKO i EKG

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków z załącznikami.

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa transplantacyjnego dla pielęgniarek
koszt kursu : 1 400 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych: RKO, Przetaczanie krwi i EKG

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków z załącznikami.

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach/

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych: RKO i EKG

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków z załącznikami,

♦ W dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków