KURSY KWALIFIKACYJNE

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
OFERTA PROGRAMOWA REALIZOWANA NA PODSTAWIE NOWYCH PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

OBOWIĄZUJĄCYCH OD 24.08.2015 R.

 

1. W dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu – w trakcie realizacji

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach/

2. W dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: 17.10.2018 -20.01.2019r.  
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje już możliwość logowania w SMK

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych: RKO i EKG

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków z załącznikami.

3. W dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek 
Kurs rozpoczyna się 26.06.18 o godz. 9.00 w Ośrodku „HIPOKRATES”
Osoby, które złożyły wniosek w systemie SMK i mają status „zakwalifikowany” zapraszamy na kurs
Planowane rozpoczęcie:  26.06 – 07.11.2018r.
26,28.06; 04,06,09.07.2018 – zajęcia teoretyczne
c.d zajęć  do uzgodnienia z uczestnikami szkolenia
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje możliwość logowania w SMK
W kursie przewidziana jest przerwa wakacyjna.
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków.

 

4. W dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: wrzesień 2018r.

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków

5. W dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: październik  2018r.

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków

6. W dziedzinie ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: 26.09.2018r. -15.01.2019r.
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje możliwość logowania w SMK
Przesunięcie terminu kursu wynika, że nie wszystkie osoby, które złożyły wniosek w wersji papierowej NIE są zalogowane w systemie SMK.
Jest to wymóg konieczny do rozpoczęcia każdego szkolenia

koszt kursu : 1 500 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków

7. W dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych: RKO i EKG

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków  z załącznikami,

8. W dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla położnych

koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków

9. W dziedzinie pielęgniarstwa paliatywnego dla pielęgniarek
Planowane rozpoczęcie kursu: 29.10.2018 -20.02.2019
Kurs umieszczony w systemie SMK – istnieje możliwość logowania w SMK
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków

10. W dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych: RKO i EKG

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków z załącznikami,

11. W dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego: LECZENIE RAN

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków z załącznikiem

12. W dziedzinie pielęgniarstwa nefrologiczne z dializoterapią dla pielęgniarek
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego: RKO

Trwa nabór,osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków  z załącznikiem.

13. W dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych: RKO i EKG

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków z załącznikami.

14. W dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych

koszt kursu: 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków

15. W dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego dla pielęgniarek
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków

16. W dziedzinie pielęgniarstwa transplantacyjnego dla pielęgniarek
koszt kursu : 1 400 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych: RKO, Przetaczanie krwi i EKG

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków z załącznikami.

17. W dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych: RKO, RKO NOWORODKA

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków z załącznikami.

18. W dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach/

przed rozpoczęciem zajęć stażowych niezbędne jest posiadanie zaświadczeń o ukończeniu kursów specjalistycznych: RKO i EKG

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków z załącznikami,

19. W dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek
koszt kursu : 1 350 zł./ istnieje możliwość płatności w dogodnych ratach

Trwa nabór, osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków