UWAGA!

Spotkanie organizacyjne dla uczestników specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno- położniczego  dla położnych  odbędzie się w dn. 06.12.2017r. o godzinie 10.00. Obecność obowiązkowa.  
Zapraszamy!

UWAGA WAŻNE!

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych
Rozpoczęcie kursu 16.11.17 godz. 10.00 w OKK HIPOKRATES
w terminie: 16,18,20,22,24,25.11.2017 /teoria/
                        28.11 – 05.12.2017   /staż/
Zapraszamy!
Ośrodek Kształcenia Kadr HIPOKRATES w Kielcach informuje, że rozpoczyna nabór na 3 specjalizacje finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia, które będą realizowane w latach 2017-2019
  1. specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa GERIATRYCZNEGO dla pielęgniarek/-rzy 
  2. specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa PSYCHIATRYCZNEGO dla pielęgniarek/-rzy
  3. specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa OPERACYJNEGO dla pielęgniarek/-rzy
Więcej informacji w zakładce –>NABÓR NA SPECJALIZACJE

UWAGA WAŻNE!

Spotkanie organizacyjne dla uczestników specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek odbędzie się w dn. 16.11. 2017r. o godzinie 14.00. Obecność obowiązkowa.  Zapraszamy!

Uwaga!!!

Informujemy, że jesteśmy zmuszeni przesuwać  terminy poszczególnych szkoleń ze względu na trudności w składaniu zgłoszeń w Systemie SMK osób, które złożyły w terminie wersję papierową. Przypominamy, że od lipca br. nie istnieje możliwość uczestniczenia w żadnym szkoleniu pielęgniarek i pielęgniarzy bez posiadania konta wraz  z weryfikacją uprawnień i z poprawnie złożonym wnioskiem minimum 5 dni przed rozpoczęciem danego szkolenia. Zdając sobie sprawę z problemów i wadliwości Systemu  prosimy osoby, które mają pytania  o kontakt z Ośrodkiem.
W związku z dużym zainteresowaniem specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek organizujemy ponowny nabór na styczeń 2018r. Osoby, którym nie udało się zakwalifikować w pierwszym terminie mają zagwarantowane miejsca wolne. Proszę o ponowne składanie wniosków poprzez SMK. Uprzednio złożone dokumenty w wersji papierowej osób niezakwalifikowanych zostaną przełożone na nowy termin.
Informujemy, że specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek oraz pielęgniarstwa ginekologiczno- położniczego dla położnych będzie dostępna w SMK od dnia 26.09.2017r. Zapraszamy do składania wniosków.

Zaparaszamy

Ośrodek zajmuje się kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych. Ośrodek posiada wszystkie uprawnienia do prowadzenia powyższej działalności, a kursy prowadzone są w oparciu o programy zatwierdzone przez Ministra Zdrowia i po dokonaniu wpisu do rejestru Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach.

Uwaga

W zakładce DRUKI DO POBRANIA znajdują się zaktualizowane wnioski o zakwalifikowanie do kursów/szkoleń  (dawne Karty Zgłoszeniowe) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016, poz.1761)