Informujemy, że specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek oraz pielęgniarstwa ginekologiczno- położniczego dla położnych będzie dostępna w SMK od dnia 26.09.2017r. Zapraszamy do składania wniosków.