Specjalizacje w trakcie

INFORMACJE O SPECJALIZACJACH W TRAKCIE   REALIZACJI !

  1. Pielęgniarstwo rodzinne  dla pielęgniarek/rzy
    realizacja: 2022- 2024,  egzamin państwowy  jesień 2024 r.
  2. Pielęgniarstwo  chirurgiczne  dla pielęgniarek/rzy
    realizacja: 2022- 2024,  egzamin państwowy  jesień 2024 r.
  3. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek/rzy

    realizacja: 2023-2025, egzamin państwowy jesień 2025 r.