Specjalizacje w trakcie

INFORMACJE O SPECJALIZACJACH W TRAKCIE REALIZACJI !

Specjalizacje realizowane na podstawie „nowych” programów, tj. od 25.08.2015
 1. Pielęgniarstwo Chirurgiczne dla pielęgniarek/rzy
  realizacja: 2016 – 2018, egzamin państwowy jesień 2018r.
 2. Pielęgniarstwo Internistyczne dla pielęgniarek/rzy
  realizacja: 2016 – 2018, egzamin państwowy jesień 2018r.
 3. Pielęgniarstwo Geriatryczne dla pielęgniarek/rzy
  realizacja: 2016 – 2018, egzamin państwowy jesień 2018r.
 4. Pielęgniarstwo Ginekologiczno-Położnicze dla położnych
  realizacja: 2016 – 2018, egzamin państwowy jesień 2018r.
 5. Pielęgniarstwo Onkologiczne dla pielęgniarek/rzy
  realizacja: 2017- 2018, egzamin państwowy wiosna 2019r.
 6. Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej dla pielęgniarek/rzy
  realizacja: 2017- 2018, egzamin państwowy wiosna 2019r.
 7. Pielęgniarstwo Chirurgiczne dla pielęgniarek/rzy
  realizacja: 2017- 2018, egzamin państwowy jesień 2019r.
 8. Pielęgniarstwo Rodzinne dla pielęgniarek/rzy
  realizacja: 2017- 2018, egzamin państwowy jesień 2019r.
 9. Pielęgniarstwo Ginekologiczno- położnicze dla położnych
  realizacja: 2017- 2019, egzamin państwowy jesień 2019r.
 10. Pielęgniarstwo Operacyjne dla pielęgniarek/rzy
  realizacja: grudzień 2017- 2019, egzamin państwowy jesień 2019r.
 11. Pielęgniarstwo Geriatryczne dla pielęgniarek/ rzy
  realizacja: grudzień 2017- 2019, egzamin państwowy jesień 2019r.
 12. Pielęgniarstwo Psychiatryczne dla pielęgniarek/ rzy
  realizacja: grudzień 2017- 2019, egzamin państwowy jesień 2019r.