Specjalizacje w trakcie

INFORMACJE O SPECJALIZACJACH W TRAKCIE REALIZACJI !

Specjalizacje realizowane na podstawie „nowych” programów, tj. od 25.08.201
 1. Pielęgniarstwo Onkologiczne dla pielęgniarek/rzy
  realizacja: 2017- 2018, egzamin państwowy  w dniu 09 kwietnia 2019 r.
 2. Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej dla pielęgniarek/rzy
  realizacja: 2017- 2018, egzamin państwowy w dniu 13 maja 2019 r.
 3. Pielęgniarstwo Chirurgiczne dla pielęgniarek/rzy
  realizacja: 2017- 2019, egzamin państwowy jesień 2019 r.
 4. Pielęgniarstwo Rodzinne dla pielęgniarek/rzy
  realizacja: 2017- 2019, egzamin państwowy jesień 2019 r.
 5. Pielęgniarstwo Ginekologiczno- położnicze dla położnych
  realizacja: 2017- 2019, egzamin państwowy jesień 2019 r.
 6. Pielęgniarstwo Operacyjne dla pielęgniarek/rzy
  realizacja: grudzień 2017- 2019, egzamin państwowy jesień 2019 r.
 7. Pielęgniarstwo Geriatryczne dla pielęgniarek/ rzy
  realizacja: grudzień 2017- 2019, egzamin państwowy jesień 2019 r.
 8. Pielęgniarstwo Psychiatryczne dla pielęgniarek/ rzy
  realizacja: grudzień 2017- 2019, egzamin państwowy jesień 2019 r.
 9. Pielęgniarstwo Chirurgiczne dla pielęgniarek/rzy
  realizacja marzec 2018 – 2019 egzamin państwowy wiosna 2020 r.