Specjalizacje w trakcie

INFORMACJE O SPECJALIZACJACH W TRAKCIE REALIZACJI !

 

Specjalizacje realizowane na podstawie „nowych” programów, tj. od 25.08.2015
  1. Pielęgniarstwo Chirurgiczne dla pielęgniarek/rzy 2016 – wiosna 2018
  2. Pielęgniarstwo Internistyczne dla pielęgniarek/rzy 2016 – wiosna 2018
  3. Pielęgniarstwo Geriatryczne dla pielęgniarek/rzy 2016 – wiosna 2018
  4. Pielęgniarstwo Ginekologiczno-Położnicze dla położnych 2016 – wiosna 2018
  5. Pielęgniarstwo Onkologiczne dla pielęgniarek/rzy 2017-jesień 2018
  6. Pielęgniarstwo Opieki Długoterminowej dla pielęgniarek/rzy 2017- jesień 2018
  7. Pielęgniarstwo Chirurgiczne dla pielęgniarek/rzy 2017-wiosna 2019

—————————————————————————————–

Ośrodek Kształcenia Kadr „HIPOKRATES” w Kielcach informuje, że niżej wymienione specjalizacje są w trakcie realizacji – tzw. „stare programy”, których rozpoczęcie nastąpiło przed 24.08.2015

  1. Pielęgniarstwo ANESTEZJOLOGICZNE i INTESYWNEJ OPIEKI dla pielęgniarek/rzy – 2015-2017; EGZAMIN PAŃSTWOWY – JESIEŃ 2017
  2. 2. Pielęgniarstwo CHIRURGICZNE dla pielęgniarek/rzy – 2015-2017; EGZAMIN PAŃSTWOWY – JESIEŃ 2017
  3. Pielęgniarstwo ZACHOWAWCZE dla pielęgniarek/rzy – 2015-2017; EGZAMIN PAŃSTWOWY – JESIEŃ 2017