Ośrodek Kształcenia Kadr HIPOKRATES w Kielcach informuje, że rozpoczyna nabór na 3 specjalizacje finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia, które będą realizowane w latach 2017-2019
  1. specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa GERIATRYCZNEGO dla pielęgniarek/-rzy 
  2. specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa PSYCHIATRYCZNEGO dla pielęgniarek/-rzy
  3. specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa OPERACYJNEGO dla pielęgniarek/-rzy
Więcej informacji w zakładce –>NABÓR NA SPECJALIZACJE